Data analyse, modellering en AlWe zien dat de wereld in een razend tempo digitaliseert. Conventionele (analyse) methodieken zijn niet meer geschikt om uit deze grote hoeveelheden data nuttige kennis te halen. Gelukkig zijn er vele moderne technieken beschikbaar waarmee dit inzicht wel kan worden verschaft.

Naast de complexe modellering die vaak al plaatsvind binnen veel (kennis-) organisaties, werken we in het kader van deze programmalijn aan de brede toepassing van AI technieken en de ontwikkeling van Digital Twins.

Remote sensing waterstand
Remote sensing waterstand

In 2022 en 2023 bouwden Witteveen+Bos, Deltares en TU Delft met elkaar aan een machine learning model dat afwijkend scheepsgedrag kan detecteren...

Remote sensing waterstand
Remote sensing waterstand

Dit is een initiatief van HKV lijn in water samen met Rijkswaterstaat.

Het gebruik van machine learning in de watersector is de afgelopen jaren...

Bosscherveld Lidar 2021
Bosscherveld Lidar 2021

ENGLISH BELOW Dit is een initiatief van TU Delft in samenwerking met Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap...

DigiPACT render
DigiPACT render

In het DigiPACT project, dat van november 2022 tot en met mei 2023 liep, is een digital twin ontwikkeld die autonome schepen realtime van advies kan...

prestige
prestige

Het Nederlandse deel van de Noordzee is een van de meest intensief gebruikte zeeën ter wereld. Er zijn drukke scheepvaartroutes van en naar de...

Mijbrein screenprint
Mijbrein screenprint

Met het MijBrein creëren we op een laagdrempelige manier inzicht in grote hoeveelheden temporele en ruimtelijke data.

MijBrein is een online...

Klaverbank
Klaverbank

Het project AI analyse video Klaverbank richt zich op automatische herkenning èn kwantificering van dieren op de zeebodem.

Nederland moet...

Noordzee kust
Noordzee kust

Kunnen we de ruimtelijke plannen van de Noordzee en de effecten daarvan inzichtelijker maken door data met elkaar te combineren en gebruik te maken...

Vaste laag
Vaste laag

Hoe kunnen we nieuwe digitale technieken inzetten en tools ontwikkelen om een nauwkeurig en gebiedsdekkend beeld te krijgen van de rivierdiepte en de...

Dataopslag en uitwisseling

We werken zoveel mogelijk met open source producten en willen de tool zo goed mogelijk laten aansluiten op het daadwerkelijke gebruik. Daarom organiseren we in elke fase van het project workshops met de DigiShape community om input en feedback te vragen van eindgebruikers en specialisten. Zo krijgen we een compleet beeld van de mogelijke databronnen en kijken we ook samen naar de benodigde functionaliteit en de analysemogelijkheden.

Joost Stenfert, HKV Lijn in Water

Programmalijn Dataopslag en Uitwisseling