Data analyse, modellering en AlWe zien dat de wereld in een razend tempo digitaliseert. Conventionele (analyse) methodieken zijn niet meer geschikt om uit deze grote hoeveelheden data nuttige kennis te halen. Gelukkig zijn er vele moderne technieken beschikbaar waarmee dit inzicht wel kan worden verschaft.

Naast de complexe modellering die vaak al plaatsvind binnen veel (kennis-) organisaties, werken we in het kader van deze programmalijn aan de brede toepassing van AI technieken en de ontwikkeling van Digital Twins.

DigiPACT render
DigiPACT render

In het DigiPACT project, dat van november 2022 tot en met mei 2023 liep, is een digital twin ontwikkeld die autonome schepen realtime van advies kan...

prestige
prestige

Dit project is ontwikkeling

Het Nederlandse deel van de Noordzee is een van de meest intensief gebruikte zeeën ter wereld. Er zijn drukke...

test mijbrein frame 0488
test mijbrein frame 0488

Het MIJ brein is een open online web-based visualisatie-instrument om het verhaal van je data inzichtelijk te maken. Rijkswaterstaat en HKV hebben...

zeebodem crop
zeebodem crop

Het project AI analyse video Klaverbank richt zich op automatische herkenning èn kwantificering van dieren op de zeebodem.

Nederland moet...

zeewering westkapelle
zeewering westkapelle

Bepaal een innovatieve manier waarop het doorzicht van het water in het Markermeer / IJmeer kan worden beschreven, en voer dit uit. Deze opdracht...

Noordzee kust
Noordzee kust

Kunnen we de ruimtelijke plannen van de Noordzee en de effecten daarvan inzichtelijker maken door data met elkaar te combineren en gebruik te maken...

Vaste laag
Vaste laag

Hoe kunnen we nieuwe digitale technieken inzetten en tools ontwikkelen om een nauwkeurig en gebiedsdekkend beeld te krijgen van de rivierdiepte en de...

Zeewering West-Kapelle

Met de DigiShape use case Markermeer-IJmeer willen we door het combineren van data en het gebruiken van innovatieve data science en bewerkingstechnieken een completer beeld krijgen van het doorzicht in het Markermeer en IJmeer.

Marcel Kotte, Rijkswaterstaat

Project Markermeer-IJmeer