digishape proces tekening chris

  1. De DigiShape partners initiëren nieuwe projecten of ontwikkeltrajecten. De verantwoordelijkheid en de borging van de uitvoering blijft bij dezelfde partij.
  2. Derden kunnen op ieder moment, maar vooral tijdens de DigiShape dagen, aanhaken en meedenken in een DigiShape project.
  3. Dit leidt vaak tot meedoen, waardoor nieuwe samenwerkingen ontstaan.
  4. De data, code, kennis en resultaten die in de projecten worden gebruikt en ontwikkeld, delen we met de DigiShape community.

DigiShape dagen

We organiseren elke maand een DigiShape dag, zodat dit proces zich blijft herhalen en we in een hoog tempo van elkaar kunnen leren. Op die manier komen we het snelst tot innovaties. Dit proces van open innovatie is ook terug te zien in de innovatiefunnel.

Innovatiefunnel

digishape innovatiefunnel

Fase 1: Netwerkvorming

We werken aan de ontwikkeling van een actieve community van personen uit de watersector maar juist ook uit andere domeinen. Het doel is het faciliteren van ‘toevallige’ ontmoetingen tussen mensen en het inspireren van elkaar.

Fase 2: Ideevorming

Wanneer een aantal personen elkaar ‘hebben gevonden’ werken ze samen aan de verdere uitwerking van het idee. Hierbij draait het om het ontwikkelen van een gezamenlijke visie, het ontwikkelen van een roadmap voor innovatie en het ontwikkelen van een cluster van partijen die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het innovatietraject.

Fase 3: Consortiumvorming

In deze fase formaliseren de partijen hun samenwerking en worden rollen en taken en de eventuele benodigde budgetten vastgelegd. Hierbij wordt zorgvuldig het gezamenlijk belang als de individuele belangen van de consortium partners in ogenschouw genomen, zodat de business case voor alle partijen voldoende waarde heeft.

Fase 4: Uitvoering

Tot slot gaan de partijen met elkaar aan de slag om te komen tot een proof of concept. Hierbij is het nadrukkelijk de bedoeling dat er wordt geexperimenteerd, waarbij ruimte is voor mislukkingen. Alleen dan kan sprake zijn van èchte en baanbrekende innovatie. Elke succesvolle use case levert op deze manier één of meerdere proofs of concept op en zo mogelijk ook een plan voor opschaling en implementatie in de praktijk.

Resultaten van DigiShape

  • Nieuwe technieken op gebied van data en ICT worden beschikbaar voor de watersector;
  • Besluiten worden genomen op basis van slimme, datagedreven analyses;
  • Partijen delen in vertrouwen data met elkaar;
  • Door het gebruiken van nieuwe technologische oplossingen komen er voortdurend nieuwe databronnen beschikbaar;
  • Medewerkers worden in staat gesteld om nieuwe technieken aan te leren, te implementeren en samen te werken met andere partijen.
Project 3D platform

We visualiseren de Noordzee via een VR-bril met een koptelefoon. Zo kun je vanuit verschillende gezichtspunten, zowel onder water als boven water zien en horen wat er gebeurt als je een windmolenpark op zee bouwt of als er een boot komt overvaren. Alles wat je beleeft is gebaseerd op echte data, dus niet fictief. Dat is volgens mij uniek, ik heb hier in ieder geval nog geen andere voorbeelden van gezien.

Petra Jeurissen, RWS

Project 3D platform