DigiShape is een open innovatieplatform van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die samen de potentie van digitalisering voor de watersector willen benutten. We werken samen in use cases, waarin we als een open community experimenteren met beschikbare data, nieuwe data en geavanceerde technieken. Zo komen we sneller tot innovaties in onze wateropgaven.

Chris Karman
Chris Karman

Het is inmiddels zomer 2020, een mooi moment om als kwartiermaker terug te kijken op een dynamisch half jaar. Vorig jaar is door de founding partners...

Deeplearning ontwikkeling NEO
Deeplearning ontwikkeling NEO

Op donderdag 25 juni was er een DigiShape webinar over innoveren met Artificial Intelligence en Machine Learning in de watersector. Samen met een...

Droogte scan beeld STOWA
Droogte scan beeld STOWA

Op donderdag 9 juli vond het DigiShape webinar Digitale Dijkmonitoring plaats. Centraal stond de vraag welke invulling we vanuit DigiShape willen...

Focus on continuous change
Focus on continuous change

Op donderdag 25 juni geeft Jan Erik Wien van het geo-ICT bedrijf NEO bij het DigiShape webinar een presentatie over deep learning. Met zijn bedrijf...

Open innovatie

Bedrijven, kennisinstellingen en overheden combineren hun data en kennis om de watersector te innoveren. We werken open source en experimenteren met nieuwe digitale ontwikkelingen.

Kom naar een DigiShape dag

Data science

We richten ons specifiek op de grote potentie van digitalisering voor de watersector. Met behulp van data science en digitalisering ontwikkelen we innovatieve oplossingen voor concrete uitdagingen waar we voor staan.

Meer over DigiShape

Use cases

We werken multidisciplinair samen in use cases. Dat zijn concrete wateropgaven waarvoor we met een innovatieve digitale aanpak betere en efficiƫntere oplossingen kunnen vinden.

Ga naar de use cases

Voor wie?

Iedereen met een verantwoordelijkheid voor het watersysteem. Daarnaast mensen die bij kunnen dragen met technieken als data science, machine learning of artificial intelligence.

Informeer naar de mogelijkheden

Stroming en concentraties in en nabij de haven van Harlingen

Sluit je aan!

Binnen DigiShape kan iedere partner een use case inbrengen en daarmee gebruik maken van de kennis en expertise van de DigiShape community. Vanuit de gedachte van open innovatie kan iedereen op elk moment aanhaken.

Werk jij in een project waarin digitalisering een rol speelt? Heb je interesse om in een use case mee te werken? Of zie jij mogelijkheden om de watersector te innoveren? Stuur ons je bericht via info@digishape.nl!

Zeewering West-Kapelle

Rijkswaterstaat heeft de ambitie om een data gedreven organisatie te worden. Dit kunnen we alleen realiseren in samenwerking met anderen. Voor het natte domein is Digishape hiervoor een onmisbare motor

Roeland Allewijn, Rijkswaterstaat