DigiShape is een open innovatieplatform van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die samen de potentie van digitalisering voor de watersector willen benutten. We werken samen in projecten, waarin we als een open community experimenteren met beschikbare data, nieuwe data en geavanceerde technieken. Zo komen we sneller tot innovaties in onze wateropgaven.

Nieuws
Mark Harbers
Mark Harbers

Op 25 januari 2023 mochten we aan minister Mark Harbers (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) laten zien hoe DigiShape partners samenwerken...

Nieuws
Joost Stenfert en Thomas Stolp
Joost Stenfert en Thomas Stolp

In 2022 is er in het DigiShape project Digitwin Noordzee hard gewerkt aan tools om de data te visualiseren. Inmiddels kun je met Augmented Reality...

Nieuws
Chris Karman
Chris Karman

In 2019 zag DigiShape het levenslicht. Dat betekent dat we nu alweer 4 jaar met elkaar aan het bouwen zijn aan een steeds sterker innovatieplatform...

Nieuws
Joost Stenfert en Thomas Stolp
Joost Stenfert en Thomas Stolp

Machine learning kan een bijdrage leveren aan het efficiënter en duurzamer maken van vaargeul werkzaamheden in rivieren. Ook de scheepvaart kan ervan...

Open innovatie

Bedrijven, kennisinstellingen en overheden combineren hun data en kennis om de watersector te innoveren. We werken open source en experimenteren met nieuwe digitale ontwikkelingen.

Kom naar een DigiShape dag

Data science

We richten ons specifiek op de grote potentie van digitalisering voor de watersector. Met behulp van data science en digitalisering ontwikkelen we innovatieve oplossingen voor concrete uitdagingen waar we voor staan.

Meer over DigiShape

Projecten

We werken multidisciplinair samen aan de uitdagingen van de partners. Dat zijn concrete wateropgaven waarvoor we met een innovatieve digitale aanpak betere en efficiëntere oplossingen kunnen vinden.

Ga naar de projecten

Voor wie?

Iedereen met een verantwoordelijkheid voor het watersysteem. Daarnaast mensen die bij kunnen dragen met technieken als data science, machine learning of artificial intelligence.

Informeer naar de mogelijkheden

Stroming en concentraties in en nabij de haven van Harlingen

Sluit je aan!

Binnen DigiShape kan iedere partner een project inbrengen en daarmee gebruik maken van de kennis en expertise van de DigiShape community. Vanuit de gedachte van open innovatie kan iedereen op elk moment aanhaken.

Werk jij in een project waarin digitalisering een rol speelt? Heb je interesse om in een project mee te werken? Of zie jij mogelijkheden om de watersector te innoveren? Stuur ons je bericht via info@digishape.nl!

Meeting

Als consultancy bedrijf moet je vaak door allerlei hoepels van inkoop en regelgeving heen springen om in projecten te mogen uitvoeren. Bij DigiShape werkt dat anders: je bent met gelijkgestemden van zowel overheden als commerciële partijen in gesprek en inventariseert samen welke mogelijke oplossingen er zijn voor de problemen die er spelen. Dat geeft veel positieve energie.

Bart van Mierlo, PeriPlus

Organisatie en partners