DigiShape is een open innovatieplatform van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die samen de potentie van digitalisering voor de watersector willen benutten. We werken samen in use cases, waarin we als een open community experimenteren met beschikbare data, nieuwe data en geavanceerde technieken. Zo komen we sneller tot innovaties in onze wateropgaven.

Nieuws
GeoSpatial.Chat Noordzee
GeoSpatial.Chat Noordzee

Bij het DigiShape symposium op 13 april 2021 zijn vijf prototypes uitgewerkt die de digitalisering van de watersector kunnen versnellen. Aan elk van...

Nieuws
lw
lw

In de recente uitgave van Land & Water is een artikel verschenen over DigiShape. Land + Water is het vakblad voor milieu- en civiel technici. De...

Agenda
woman 2354157 1920
woman 2354157 1920

Op donderdag 24 juni, om 15:30 uur organiseren we een werksessie rond het thema 'toepassing van innovatieve data inwinningstechnieken'. De nadruk...

Nieuws
Gems symposium 13-4
Gems symposium 13-4

Het Open Source platform heeft de eerste prijs gewonnen bij het Digishape symposium op 13 april 2021! Het project krijgt vanuit Digishape €10.000...

Open innovatie

Bedrijven, kennisinstellingen en overheden combineren hun data en kennis om de watersector te innoveren. We werken open source en experimenteren met nieuwe digitale ontwikkelingen.

Kom naar een DigiShape dag

Data science

We richten ons specifiek op de grote potentie van digitalisering voor de watersector. Met behulp van data science en digitalisering ontwikkelen we innovatieve oplossingen voor concrete uitdagingen waar we voor staan.

Meer over DigiShape

Projecten

We werken multidisciplinair samen aan de uitdagingen van de partners. Dat zijn concrete wateropgaven waarvoor we met een innovatieve digitale aanpak betere en efficiëntere oplossingen kunnen vinden.

Ga naar de projecten

Voor wie?

Iedereen met een verantwoordelijkheid voor het watersysteem. Daarnaast mensen die bij kunnen dragen met technieken als data science, machine learning of artificial intelligence.

Informeer naar de mogelijkheden

Stroming en concentraties in en nabij de haven van Harlingen

Sluit je aan!

Binnen DigiShape kan iedere partner een use case inbrengen en daarmee gebruik maken van de kennis en expertise van de DigiShape community. Vanuit de gedachte van open innovatie kan iedereen op elk moment aanhaken.

Werk jij in een project waarin digitalisering een rol speelt? Heb je interesse om in een use case mee te werken? Of zie jij mogelijkheden om de watersector te innoveren? Stuur ons je bericht via info@digishape.nl!

Zeewering West-Kapelle

Met de use case Logistieke simulatie toolbox integreren we ons inzicht in het watersysteem met kennis over de logistiek. Deze economische component maakt het extra interessant

Mark van Koningsveld, TU Delft

Programmalijn Water en Logistiek