ProgrammalijnenHet DigiShape programma is vormgegeven als een matrix van 4 horizontale data-science programmalijnen en 5 verticale programmalijnen die aansluiten bij de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen binnen de watersector. De focus binnen DigiShape ligt op het innoveren en experimenteren met nieuwe datascience technieken binnen de watersector. Om die reden hanteren we geen stricte begrenzing van de programmalijnen; zo vallen onder de verticale programmalijn droogte ook projecten die zich richten op bijvoorbeeld waterkwaliteit of klimaatadaptatie.

De individuele DigiShape projecten zijn over het algemeen verbonden aan meerdere programmalijnen (veelal 1 verticale toepassingslijn en meerdere horizontale datascience lijnen). Op deze manier borgen we optimale samenhang binnen het programma en stimuleren we brede uitwisseling van kennis over de verschillende maatschappelijke thema’s.

Hieronder tref je een overzicht van de verschillende datalijnen. Als je hierop klikt kom je op een specifieke pagina voor deze programmalijnen met meer informatie en een overzicht van alle gerelateerde projecten. Heb je zelf een project dat bij onze programmalijnen past of wil je meedoen? Neem dan even contact met ons op!

Quay wall Amaliahaven, by M. van Koningsveld is licenced under CC BY-SA 4.0
Quay wall Amaliahaven, by M. van Koningsveld is licenced under CC BY-SA 4.0

Data over grondkerende constructies (denk aan kademuren, damwanden, delen van kunstwerken maar ook hydro, meteo en scheepvaart) is dikwijls niet goed...

Water & logistiek
Water & logistiek

Digishape Partners willen met behulp van data, modellen en tools de interactie tussen waterinfrastructuur en de logistieke keten beter begrijpen om...

Ruimtelijke ordening Noordzee
Ruimtelijke ordening Noordzee

Kunnen we de ruimtelijke plannen van de Noordzee en de effecten daarvan inzichtelijker maken door data met elkaar te combineren en gebruik te maken...

Waterveiligheid
Waterveiligheid

Kunnen we de Nederlandse waterkeringen op een efficiëntere en effectievere manier monitoren, beheren en versterken door slimmer gebruik te maken van...

Droogte
Droogte

Hoe kunnen we nieuwe technologieën en data science inzetten om (betere) oplossingen te bieden voor en beter te anticiperen op droogte? Deze vraag...

Dataverzameling
Dataverzameling

Door middel van moderne technieken zoals satellietbeelden of crowd-sourcing komt een schat aan nieuwe informatie beschikbaar.

Door middel van...

Data opslag en uitwisseling
Data opslag en uitwisseling

Waarin biedt cloud-technologie meerwaarde bij het integreren van diensten en hoe kan dit toegepast worden in samenwerkingen op een manier dat...

Data analyse, modellering en Al
Data analyse, modellering en Al

We zien dat de wereld in een razend tempo digitaliseert. Conventionele (analyse) methodieken zijn niet meer geschikt om uit deze grote hoeveelheden...

Datavisualisatie
Datavisualisatie

De combinatie van (big) data, kunstmatige intelligentie en toepassing van visualisatie technieken zoals AR en VR (Digital Enhanced Realities)

2019 mei 23 hr reservefoto nkwk nieuwsbericht 736x190 acf cropped

“Met de Digitwin Noordzee willen we een state of the art ondersteunende tool voor beleidsmakers, stakeholders, wetenschappers en burgers maken. Het is een digitale replica van de Noordzee, die gebruik maakt van alle kennis die er op dit moment is, maar is ook flexibel en laat de verantwoordelijkheid bij de beleidsmaker en de stakeholders.” 

Joan Staeb, Rijkswaterstaat

Project Digitwin Noordzee