DataverzamelingDoor middel van moderne technieken zoals satellietbeelden of crowd-sourcing komt een schat aan nieuwe informatie beschikbaar.

Door middel van moderne technieken zoals satellietbeelden of crowd-sourcing komt een schat aan nieuwe informatie beschikbaar. Deze informatie is, mits goed gevalideerd, bruikbaar naast bestaande monitoring en kan deze op termijn wellicht (geheel of gedeeltelijk) vervangen. Door het inzetten van citizen science technieken wordt ook de burger in toenemende mate betrokken bij beslissingen en kennis over het watersysteem. Satellietdata is al langer beschikbaar, maar in combinatie met de groeiende inzet van, bijvoorbeeld, machine learning kunnen de toepassingsmogelijkheden enorm worden uitgebreid. Apps en kleine sensoren voor crowd sourcing zijn steeds beter beschikbaar; echter de eindgebruiker in de watersector heeft de weg naar deze nieuwe methoden van data inwinning nog niet gevonden. Binnen deze programmalijn brengen we de eindgebruiker en de ontwikkelaars van moderne data inwinning met elkaar in verbinding.

Klaverbank
Klaverbank

Het project AI analyse video Klaverbank richt zich op automatische herkenning èn kwantificering van dieren op de zeebodem.

Nederland moet...

Vaste laag
Vaste laag

Hoe kunnen we nieuwe digitale technieken inzetten en tools ontwikkelen om een nauwkeurig en gebiedsdekkend beeld te krijgen van de rivierdiepte en de...

Meeting

Als consultancy bedrijf moet je vaak door allerlei hoepels van inkoop en regelgeving heen springen om in projecten te mogen uitvoeren. Bij DigiShape werkt dat anders: je bent met gelijkgestemden van zowel overheden als commerciële partijen in gesprek en inventariseert samen welke mogelijke oplossingen er zijn voor de problemen die er spelen. Dat geeft veel positieve energie.

Bart van Mierlo, PeriPlus

Organisatie en partners