DataverzamelingDoor middel van moderne technieken zoals satellietbeelden of crowd-sourcing komt een schat aan nieuwe informatie beschikbaar.

Door middel van moderne technieken zoals satellietbeelden of crowd-sourcing komt een schat aan nieuwe informatie beschikbaar. Deze informatie is, mits goed gevalideerd, bruikbaar naast bestaande monitoring en kan deze op termijn wellicht (geheel of gedeeltelijk) vervangen. Door het inzetten van citizen science technieken wordt ook de burger in toenemende mate betrokken bij beslissingen en kennis over het watersysteem. Satellietdata is al langer beschikbaar, maar in combinatie met de groeiende inzet van, bijvoorbeeld, machine learning kunnen de toepassingsmogelijkheden enorm worden uitgebreid. Apps en kleine sensoren voor crowd sourcing zijn steeds beter beschikbaar; echter de eindgebruiker in de watersector heeft de weg naar deze nieuwe methoden van data inwinning nog niet gevonden. Binnen deze programmalijn brengen we de eindgebruiker en de ontwikkelaars van moderne data inwinning met elkaar in verbinding.

zeebodem crop
zeebodem crop

Het project AI analyse video Klaverbank richt zich op automatische herkenning èn kwantificering van dieren op de zeebodem.

Nederland moet...

zeewering westkapelle
zeewering westkapelle

Bepaal een innovatieve manier waarop het doorzicht van het water in het Markermeer / IJmeer kan worden beschreven, en voer dit uit. Deze opdracht...

Vaste laag
Vaste laag

Hoe kunnen we nieuwe digitale technieken inzetten en tools ontwikkelen om een nauwkeurig en gebiedsdekkend beeld te krijgen van de rivierdiepte en de...

Project 3D platform

We visualiseren de Noordzee via een VR-bril met een koptelefoon. Zo kun je vanuit verschillende gezichtspunten, zowel onder water als boven water zien en horen wat er gebeurt als je een windmolenpark op zee bouwt of als er een boot komt overvaren. Alles wat je beleeft is gebaseerd op echte data, dus niet fictief. Dat is volgens mij uniek, ik heb hier in ieder geval nog geen andere voorbeelden van gezien.

Petra Jeurissen, RWS

Project 3D platform