Water & logistiekDigishape Partners willen met behulp van data, modellen en tools de interactie tussen waterinfrastructuur en de logistieke keten beter begrijpen om zo beter gefundeerde beslissingen te kunnen nemen. Binnen de programmalijn Water & Logistiek werken we samen op verschillende aspecten van informatieketens: van gegevens inwinning en verwerking tot gebruik en kennisdeling.

Een aanzienlijk deel van het waternetwerk in Nederland wordt gebruikt voor goederenvervoer. Transportschepen komen uit de hele wereld naar onze havens om hun containers via het achterland naar de rest van Europa te verschepen. De transportcapaciteit van deze schepen hangt voor een groot deel samen met veranderlijke factoren in en om het water. Denk aan de waterdiepte, maar ook golfslag, stroming, de wind, de aanwezigheid van kunstwerken en het aantal scheepsbewegingen in een gebied.

In deze programmalijn kijken we naar het transport over water en hoe de continu veranderende toestand van het water de logistieke keten beïnvloedt. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van data, modellen en tools willen we de interactie tussen het waternetwerk, en de logistieke keten beter gaan begrijpen. Op die manier kunnen we nauwkeurig gefundeerde beslissingen nemen ten aanzien van onze economische belangen, bijvoorbeeld wat betreft aanleg en onderhoud van infrastructuur of in te stellen verkeersregels. En dat terwijl we ook zo goed mogelijk rekening houden met consequenties in termen van onder andere CO2-footprint, vertroebeling, onderwatergeluid en verkeersveiligheid.

Binnen de programmalijn Water & Logistiek werken we samen op verschillende aspecten van informatieketens. Daarmee zorgen we voor de randvoorwaarden om data-science te bedrijven.

cargoflow tekening rws kant rd bewerking1

Samen brengen we het data en applicatielandschap van Water & Logistiek in beeld in architectuurplaten. 
Hiermee voorkomen we dubbele inwinning of dubbele verwerking en faciliteren we een gesprek over informatiebehoefte en doelen.

 • In het project “Containervervoer in de keten beter in beeld” werken CBS en Rijkswaterstaat samen met Vervoerders, verladers, havens en intermediairs om containerdata op een andere manier in te winnen. Door gebruik te maken van de Transport Management Systemen van verladers/vervoerders wordt de inwinning versimpeld en groeit het inzicht in ladingstromen.
 • CBS, Portbase en Rijkswaterstaat bleken los van elkaar een script te hebben ontwikkeld wat stofomschrijving in tekst opschoont naar numerieke codes.

We werken aan de toegankelijkheid van data voor Digishape partners
Het bedrijven van data-science vergt dat gegevens beschikbaar worden gemaakt voor partners. Dat vraagt van organisaties om datastromen aan te passen zodat deze passen op de behoefte die binnen Digishape gesteld wordt. Voorbeelden

 • CBS, Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam en Portbase verkennen parallel de implementatie van iSHARE om gemakkelijker gegevens met elkaar te delen. 
 • We onderzoeken hoe het gefragmenteerde veld van vlootkenmerken bij elkaar gebracht kan worden om opkomende (beleids)vragen te beantwoorden. 
 • Rijkswaterstaat gaat meer van haar data over de binnenvaart aanbieden via webservices en in een hogere frequentie om Portbase van achterlandstatiek te voorzien en een Droogte dashboard te voeden dat wordt ontwikkeld in een andere programmalijn van Digishape 

kaart

We bouwen samen tools en voeren analyses uit of we delen de uitkomsten   

Partners voeren allerlei data-science projecten uit in het domein van Water & Logistiek. We zoeken naar samenhang tussen, en gezonde spreiding, van projecten door deze te positioneren in een onderzoeksraamwerk.

Een aantal lopende projecten:

 • Digital Twin Vaarwegcorridor
 • Brugopenings voorspeller
 • AIS sluispassages analyse
 • Vloot van de Toekomst
 • Droogtedashboard
 • Ligplaatsbezetting voorspeller
 • Zeehaven statistiek
 • Verkenning iSHARE implementatie
 • Raamwerk scheepvaartmodellenlandschap

agenda

Remote sensing waterstand
Remote sensing waterstand

In 2022 en 2023 bouwden Witteveen+Bos, Deltares en TU Delft met elkaar aan een machine learning model dat afwijkend scheepsgedrag kan detecteren...

DigiPACT render
DigiPACT render

In het DigiPACT project, dat van november 2022 tot en met mei 2023 liep, is een digital twin ontwikkeld die autonome schepen realtime van advies kan...

prestige
prestige

Het Nederlandse deel van de Noordzee is een van de meest intensief gebruikte zeeën ter wereld. Er zijn drukke scheepvaartroutes van en naar de...

Vaste laag
Vaste laag

Hoe kunnen we nieuwe digitale technieken inzetten en tools ontwikkelen om een nauwkeurig en gebiedsdekkend beeld te krijgen van de rivierdiepte en de...

2019 mei 23 hr reservefoto nkwk nieuwsbericht 736x190 acf cropped

Samenwerken, innoveren, (engineerings)kennis en data. Binnen de waterbouw en Van Oord belangrijke ingrediënten voor succes, die we ook via Digishape met de sector verder willen ontwikkelen en delen. Wij zien als mede initiatiefnemer het belang van vergaande digitalisering en willen hieraan een bijdrage leveren met onze kennis en ons uitgebreide netwerk.

Ivar Daemen, Van Oord

Over Digishape