DigiPACT renderIn het DigiPACT project, dat van november 2022 tot en met mei 2023 liep, is een digital twin ontwikkeld die autonome schepen realtime van advies kan voorzien om zo efficiënt mogelijk te varen. 

Uitstoot van containerschepen

In de haven van Rotterdam varen jaarlijks meer dan 100.000 containerschepen af en aan. Hoewel schepen wereldwijd de meest doelmatige methode zijn voor goederenvervoer, en de EU deze sector verder wil uitbreiden, storen ze nog steeds veel fijnstof en CO2 uit.

DigiPACT is een digital twin, oftewel een virtuele kloon, van de lab-versie van de Rotterdamse haven, nagebouwd in de vijver van de TU Delft. Op het beeldscherm zie je real-time waar de schepen in de vijver varen, hoe snel, welke aanlegplaatsen beschikbaar zijn en waar de kademuren liggen. In het project hebben de samenwerkingspartners zich gefocust op de optimale snelheid en route van het schip. Als er bijvoorbeeld veel golven zijn, of er is verderop file, dan kan je beter even wachten of langzamer gaan varen om energie te besparen. Dit noemen we ‘green steaming’. Het schip kan ook omvaren of een geheel andere route nemen. Dit noemen we ‘green routing’. DigiPACT kan deze functies ook met elkaar combineren.

Terwijl het schip aan het varen is, rekent DigiPACT mee welke route en snelheid het meest efficiënt zijn en geeft dit elke paar seconden aan het schip door. Real-time communicatie tussen een digital twin en een schip is heel innovatief en is ontwikkeld dankzij multidisciplinaire samenwerking, waaronder specialisten op het gebied van robotica, simulatiemodellen en water en logistiek.

Input voor PATH2ZERO

Om de inzichten, die binnen DigiPact op labschaal zijn gerealiseerd, uiteindelijk op de vaarweg in de praktijk te brengen, moet er nog wel wat gebeuren. Het NWO-NWA-project PATH2ZERO, waarin DigiShape, Deltares en TU Delft ook een rol hebben, neemt de ontwikkelde code mee in een omvangrijk internationaal traject om een digital twin voor vaarwegen te bouwen. Ook in de tools sectie van de DigiShape website wordt de code binnenkort beschikbaar gesteld voor eenieder die ermee verder wil rekenen of ontwikkelen.

Partners en samenwerking

Aan het project werkten de volgende partners mee:

  • Resilient Delta (een samenwerkingsverband van TU Delft, Erasmus Universiteit en Erasmus MC), was opdrachtgever en stelde de haven van Rotterdam als living lab beschikbaar.
  • DigiShape was verantwoordelijk voor de organisatorische en juridische inbedding.
  • Deltares zorgde samen met masterstudent Max van Gijn en het RAS-lab van TU Delft voor de doorontwikkeling en integratie van de software en modellen. 
  • Gemeente Rotterdam gaf input over de vraagstukken waar de stad mee te maken heeft.

Contactpersonen

Fedor Baart
Specialist data science bij Deltares en TU Delft

Project 3D platform

We visualiseren de Noordzee via een VR-bril met een koptelefoon. Zo kun je vanuit verschillende gezichtspunten, zowel onder water als boven water zien en horen wat er gebeurt als je een windmolenpark op zee bouwt of als er een boot komt overvaren. Alles wat je beleeft is gebaseerd op echte data, dus niet fictief. Dat is volgens mij uniek, ik heb hier in ieder geval nog geen andere voorbeelden van gezien.

Petra Jeurissen, RWS

Project 3D platform