Data analyse, modellering en AlWe zien dat de wereld in een razend tempo digitaliseert. Conventionele (analyse) methodieken zijn niet meer geschikt om uit deze grote hoeveelheden data nuttige kennis te halen. Gelukkig zijn er vele moderne technieken beschikbaar waarmee dit inzicht wel kan worden verschaft.

We zien dat de wereld in een razend tempo digitaliseert. Conventionele (analyse) methodieken zijn niet meer geschikt om uit deze grote hoeveelheden data nuttige kennis te halen. Gelukkig zijn er vele moderne technieken beschikbaar waarmee dit inzicht wel kan worden verschaft. Deze technieken worden tot dusver vooral in andere sectoren gebruikt en kunnen van grote waarde zijn voor de watersector van Nederland.

Naast de complexe modellering die vaak al plaatsvind binnen veel (kennis-) organisaties, werken we in het kader van deze programmalijn aan de brede toepassing van AI technieken en de ontwikkeling van Digital Twins.

del028 data assimilation and water quality simulation for geosr korea large
del028 data assimilation and water quality simulation for geosr korea large

GeoSR is actief ontwikkelaar van de EFDC code die toegepast wordt in simulatie van het voorkomen van algen, drijvende olielagen, en stuw/regel...

prestige
prestige

Dit project is ontwikkeling

Het Nederlandse deel van de Noordzee is een van de meest intensief gebruikte zeeën ter wereld. Er zijn drukke...

overzicht patches 2
overzicht patches 2

Seizoensmatige ontwikkeling van vegetatie in kleine stromende wateren kan leiden tot een verhoogd overstromingsrisico bovenstrooms van deze...

test mijbrein frame 0488
test mijbrein frame 0488

Het MIJ brein is een open online web-based visualisatie-instrument om het verhaal van je data inzichtelijk te maken. Rijkswaterstaat en HKV hebben...

del023a development od delft3d gt large
del023a development od delft3d gt large

There is a clear demand from the oil and gas industry to include process based forward models such as Delft3D in their workflow for geological...

del021 rekenen aan slim watermanagement in de praktijk large
del021 rekenen aan slim watermanagement in de praktijk large

Door verschillende partijen is de behoefte uitgesproken om in technische zin invulling te kunnen geven aan Slim Water Management (SWM). Uiteraard...

overstroming6
overstroming6

Overstromingen komen al sinds mensenheugenis voor. Met klimaatverandering en verdere urbanisatie nemen de frequentie en de impact echter toe...

xbeach
xbeach

Met startfinanciering van een buitenlandse partij (het U.S. Corps of Engineers) is in 2007 door een consortium van Deltares, UNESCO-IHE en TU Delft...

1220927 groundwater chautauqua project large
1220927 groundwater chautauqua project large

Because of its location atop a thick sedimentary basin with a world-class endowment of hydrocarbons and coal, Alberta’s long-term economic...

zeebodem crop
zeebodem crop

Het project AI analyse video Klaverbank richt zich op automatische herkenning èn kwantificering van dieren op de zeebodem.

Nederland moet...

zeewering westkapelle
zeewering westkapelle

Bepaal een innovatieve manier waarop het doorzicht van het water in het Markermeer / IJmeer kan worden beschreven, en voer dit uit. Deze opdracht...

Noordzee kust
Noordzee kust

Kunnen we de ruimtelijke plannen van de Noordzee en de effecten daarvan inzichtelijker maken door data met elkaar te combineren en gebruik te maken...

Vaste laag
Vaste laag

Hoe kunnen we nieuwe digitale technieken inzetten en tools ontwikkelen om een nauwkeurig en gebiedsdekkend beeld te krijgen van de rivierdiepte en de...

Zeewering West-Kapelle

Met de use case Logistieke simulatie toolbox integreren we ons inzicht in het watersysteem met kennis over de logistiek. Deze economische component maakt het extra interessant

Mark van Koningsveld, TU Delft

Programmalijn Water en Logistiek