Mijbrein screenprintMet het MijBrein creëren we op een laagdrempelige manier inzicht in grote hoeveelheden temporele en ruimtelijke data.

MijBrein is een online analyse- en visualisatie tool die jou relaties en patronen in je data laat verkennen. De tool is ontwikkeld door HKV Lijn in Water in opdracht van en in samenwerking met Rijkswaterstaat. De inleiding hiervoor is dat Rijkswaterstaat kansen ziet in het verder verrijken van de huidige data en datastromen uit de verschillende meetnetten door deze gecombineerd te analyseren. De huidige invulling van MijBrein heeft als doel om het inzicht in het hoofdwatersysteem te vergroten en verbeteren.

Datasets uit verschillende meetnetten

De informatie die ontsloten is in MijBrein is samengesteld uit datasets afkomstig uit verschillende meetnetten en geeft inzicht in chemische parameters, biologische kwaliteitselementen en soortensamenstelling. In de ontwikkeling van deze versie van MijBrein is aan de hand van bestaande statische databronnen (Aquadesk en DONAR) gewerkt aan reproduceerbare analyses voor (a) de vergelijking van chemische data met macrofauna data en (b) de vergelijking van chemische data ten opzichte van de geldende normen. In de twee typen analyses kunnen in een paar klikken allerlei doorsnedes van een grote hoeveelheid data worden weergegeven en geanalyseerd. Dit geeft daarmee inzicht op een zeer laagdrempelige en overzichtelijke manier.

mijbrein headerfoto 825 copy

Interactief inzicht en Chemie parameters met norm

Er zijn tot nu toe twee typen analyses. In het eerste type analyse “interactief inzicht” worden chemie en macrofauna data voor drie KRW gebieden (Veerse Meer, Grensmaas en Markermeer) ontsloten. Het is in deze analyse mogelijk om een chemische parameter te vergelijken met een macrofauna parameter. Het is mogelijk een tijdreeks te creëren per meetlocatie of om voor een selectie aan locaties de tijdreeks weer te geven. De figuren samen kunnen gebruikt worden om de data chemische en macrofauna data met elkaar te vergelijken.

In het tweede type analyse “chemie parameters met norm” is het mogelijk om voor alle meetpunten die beschikbaar zijn voor zoetwater een chemische of biologisch ondersteunende parameters te visualiseren. De data kan vervolgens worden vergeleken met de bijbehorende normen (JG-MKN en MAC-MKN).

mijbrein2 825

Neem hier zelf eens een kijkje! https://mijbrein.hkvservices.nl/interactief_inzicht/

Er zijn nog veel ontwikkelingen mogelijk voor de toekomst van MijBrein. Zo zijn de analyses op dit moment gebaseerd op een statische database. Deze database kan uitgebreid worden. Als de database wordt uitgebreid, wordt de data standaard opgenomen in de grafieken in de viewer. De wens is dat MijBrein in de toekomst gelinkt is aan API’s die beschikbaar komen voor de verschillende gebruikte databases. Ook zijn er nog talloze extra analyses en inzichten te maken. Denk aan correlaties tussen relevante datasets, automatische detectie van extremen of trends en andere verhelderende toepassingen. Er staan nog mooie ontwikkelingen in het verschiet, waarover we jullie meer laten weten als deze zijn toegepast!

2019 mei 23 hr reservefoto nkwk nieuwsbericht 736x190 acf cropped

“Met de Digitwin Noordzee willen we een state of the art ondersteunende tool voor beleidsmakers, stakeholders, wetenschappers en burgers maken. Het is een digitale replica van de Noordzee, die gebruik maakt van alle kennis die er op dit moment is, maar is ook flexibel en laat de verantwoordelijkheid bij de beleidsmaker en de stakeholders.” 

Joan Staeb, Rijkswaterstaat

Project Digitwin Noordzee