DatavisualisatieDe combinatie van (big) data, kunstmatige intelligentie en toepassing van visualisatie technieken zoals AR en VR (Digital Enhanced Realities) ondersteunen gebruikers in het begrijpen en toepassen van intelligente datasystemen.

De effectieve benutting van data gedreven intelligentie (data driven intelligence) voor complexe planning en besluitvorming wordt niet alleen bepaald door het tot stand brengen van innovaties op het gebied van datarijkheid (bijv. satelliet of mobiele data) en / of intelligentie (AI, deep / machine learning), maar ook door innovaties waarmee het voor alle stakeholders beter mogelijk wordt om betekenis te verlenen aan wat die intelligente data systemen aan informatie en kennis produceren. Stakeholders hebben een beperkte of selectieve deskundigheid, maar moeten de data driven intelligence in de volle breedte kunnen begrijpen, kritisch kunnen interpreteren bijv. waar het gaat om beperkingen, alternatieven, gevolgen en vertalen naar handelen. Het gaat hierbij om een sociaal-technische innovatie op het raakvlak van de interactie tussen mens en machine en menselijke sociale interactie.

Behalve (big en geo-) data en kunstmatige intelligentie, is er een derde belangrijke drijver van innovatie in de digitale samenleving, namelijk immersieve (virtuele) technologie, waaronder computer games, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) en Mixed Reality (MR). De combinatie van (big) data, kunstmatige intelligentie en immersieve technologie leidt tot zogenaamde Digital Enhanced Realities, waarvan allerlei toepassingen op dit moment hun weg vinden in medische sector, product design, manufacturing, maintenance, security en safety.

overzicht patches 2
overzicht patches 2

Seizoensmatige ontwikkeling van vegetatie in kleine stromende wateren kan leiden tot een verhoogd overstromingsrisico bovenstrooms van deze...

test mijbrein frame 0488
test mijbrein frame 0488

Het MIJ brein is een open online web-based visualisatie-instrument om het verhaal van je data inzichtelijk te maken. Rijkswaterstaat en HKV hebben...

overstroming6
overstroming6

Overstromingen komen al sinds mensenheugenis voor. Met klimaatverandering en verdere urbanisatie nemen de frequentie en de impact echter toe...

Noordzee kust
Noordzee kust

In dit project gaan we demonstreren hoe een modulair 3D platform voor het visualiseren van data in 3D omgevingen (VR en AR) kan helpen bij mariene...

zeewering westkapelle
zeewering westkapelle

Bepaal een innovatieve manier waarop het doorzicht van het water in het Markermeer / IJmeer kan worden beschreven, en voer dit uit. Deze opdracht...

Noordzee kust
Noordzee kust

Kunnen we de ruimtelijke plannen van de Noordzee en de effecten daarvan inzichtelijker maken door data met elkaar te combineren en gebruik te maken...

2019 mei 23 hr reservefoto nkwk nieuwsbericht 736x190 acf cropped

Samenwerken, innoveren, (engineerings)kennis en data. Binnen de waterbouw en Van Oord belangrijke ingrediënten voor succes, die we ook via Digishape met de sector verder willen ontwikkelen en delen. Wij zien als mede initiatiefnemer het belang van vergaande digitalisering en willen hieraan een bijdrage leveren met onze kennis en ons uitgebreide netwerk.

Ivar Daemen, Van Oord

Over Digishape