DatavisualisatieDe combinatie van (big) data, kunstmatige intelligentie en toepassing van visualisatie technieken zoals AR en VR (Digital Enhanced Realities) ondersteunen gebruikers in het begrijpen en toepassen van intelligente datasystemen.

De effectieve benutting van data gedreven intelligentie (data driven intelligence) voor complexe planning en besluitvorming wordt niet alleen bepaald door het tot stand brengen van innovaties op het gebied van datarijkheid (bijv. satelliet of mobiele data) en / of intelligentie (AI, deep / machine learning), maar ook door innovaties waarmee het voor alle stakeholders beter mogelijk wordt om betekenis te verlenen aan wat die intelligente data systemen aan informatie en kennis produceren. Stakeholders hebben een beperkte of selectieve deskundigheid, maar moeten de data driven intelligence in de volle breedte kunnen begrijpen, kritisch kunnen interpreteren bijv. waar het gaat om beperkingen, alternatieven, gevolgen en vertalen naar handelen. Het gaat hierbij om een sociaal-technische innovatie op het raakvlak van de interactie tussen mens en machine en menselijke sociale interactie.

Behalve (big en geo-) data en kunstmatige intelligentie, is er een derde belangrijke drijver van innovatie in de digitale samenleving, namelijk immersieve (virtuele) technologie, waaronder computer games, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) en Mixed Reality (MR). De combinatie van (big) data, kunstmatige intelligentie en immersieve technologie leidt tot zogenaamde Digital Enhanced Realities, waarvan allerlei toepassingen op dit moment hun weg vinden in medische sector, product design, manufacturing, maintenance, security en safety.

overzicht patches 2
overzicht patches 2

Seizoensmatige ontwikkeling van vegetatie in kleine stromende wateren kan leiden tot een verhoogd overstromingsrisico bovenstrooms van deze...

test mijbrein frame 0488
test mijbrein frame 0488

Het MIJ brein is een open online web-based visualisatie-instrument om het verhaal van je data inzichtelijk te maken. Rijkswaterstaat en HKV hebben...

overstroming6
overstroming6

Overstromingen komen al sinds mensenheugenis voor. Met klimaatverandering en verdere urbanisatie nemen de frequentie en de impact echter toe...

zeewering westkapelle
zeewering westkapelle

Bepaal een innovatieve manier waarop het doorzicht van het water in het Markermeer / IJmeer kan worden beschreven, en voer dit uit. Deze opdracht...

Noordzee kust
Noordzee kust

Kunnen we de ruimtelijke plannen van de Noordzee en de effecten daarvan inzichtelijker maken door data met elkaar te combineren en gebruik te maken...

2019 mei 23 hr reservefoto nkwk nieuwsbericht 736x190 acf cropped

Met de use case Droogte willen we de informatievoorziening over droogte verbeteren. Door data met elkaar te combineren, maar ook door nieuwe methoden van sensoring en data science toe te passen, willen we iedere belanghebbende op elk moment kunnen voorzien van het juiste handelingsperspectief.

Dimmie Hendriks, Deltares

Programmalijn Droogte