Arnold Lobbrecht

Mooi nieuws voor de DigiShape community! Halverwege 2023 is adviesbureau voor waterbeheer en ICT HydroLogic de achttiende partner van DigiShape geworden. Het bedrijf is onder andere bekend van slim watermanagement en HydroNET en heeft alleen al in Nederland alle waterschappen, Rijkswaterstaat, ruim honderd gemeenten, provincies, drinkwaterbedrijven en havenbedrijven als klant. We spraken met de oprichter Arnold Lobbrecht over het bedrijf, de toegevoegde waarde van DigiShape én de kansen van AI voor de watersector.

Arnold, welkom bij DigiShape. Kun je wat over jezelf vertellen?

“Ik ben in mijn werk altijd gefascineerd geweest door de rol die ICT kan spelen om waterproblemen inzichtelijk te maken en het watermanagement vooruit te helpen, ook wel de ‘hydroinformatica’. Destijds deed ik promotieonderzoek aan de TU Delft op dit terrein en hoe je deze technieken kunt inzetten om alle waterbelangen zo goed mogelijk te dienen. Daarna heb ik jarenlang in deeltijd gewerkt bij UNESCO-IHE, waar ik me bezighield met AI onderzoek. Vanuit die functie zag ik in de markt een groeiende behoefte aan concrete oplossingen voor ICT in het waterbeheer. Daarom heb ik in 2000 HydroLogic opgericht, waar we inmiddels met meer dan 40 mensen werken. Dit jaar heb ik het directie stokje overgedragen aan twee collega’s van het eerste uur, die inmiddels ook mede-eigenaar zijn. Nu richt ik me op een aantal andere taken, zoals onderzoek, strategie, het bouwen van coalities en werving van complexe projecten. Daarnaast geef ik nog leiding aan de Water Platform Company, het softwarebedrijf waar HydroNET verder wordt ontwikkeld.”

Wat voor producten levert HydroLogic?

“Het is onze missie om met slim watermanagement, weer- en klimaat problemen in watersystemen te helpen oplossen. We gaan verder dan het geven van advies. Op basis van hoogwaardige kennis en technologie bieden we digitale services zoals beslissingsondersteunende systemen die klanten helpen bij operationele en strategische watervraagstukken. Zo ontwikkelden we HydroNET; een cloud-gebaseerd data, informatie en kennissysteem met een web-portal. Hiermee worden ruim 8000 gebruikers wereldwijd van historische, actuele en verwachte weer-, water- en klimaatinformatie voorzien. Denk aan waterstandsmetingen, operationele data van gemalen, stuwen en sluizencomplexen, en ook data van satellieten, neerslag radars en data vanuit citizen science. Al deze data wordt gecombineerd en verrijkt, onder andere via data- en op fysica-gebaseerde modellen, resulterend in forecasts en inzicht in kansrijke maatregelen. Dit alles gebeurt real-time en levert operationele adviezen die via situationele dashboards beschikbaar zijn in de portal. We doen regelmatig grote onderzoeksprojecten met andere complementaire partijen zoals een project voor de ESA (European Space Agency), waarin we continu voor heel Nederland de actuele waterbeschikbaarheid en droogte van de bodem berekenen en aan waterbeheerders leveren.”

Wat maakt HydroLogic onderscheidend volgens jou?

“We zijn een echt gespecialiseerd bedrijf, zeg maar een niche speler in de combinatie van waterbeheer en ICT. Er zijn bedrijven die zich richten op wateradvies en er zijn bedrijven die zich richten op software producten, maar de combinatie daarvan zie je niet zoveel, zeker niet dat ze ook ondersteunen bij het dagelijkse waterbeheer. We bouwen graag sterke ketens voor klanten met andere bedrijven en instituten zoals Deltares, KNMI en WEnR. We werken ook in publiek-private combinaties aan watervraagstukken met andere bedrijven, instituten, universiteiten en klanten. Hetzij om een toegepast product voor de markt te maken, hetzij om diepgaand onderzoek te doen."

Hoe ben je in contact gekomen met DigiShape?

“De directe aanleiding was dat ik met de DigiShape programmamanager Chris Karman in contact kwam bij overleggen van de Nederlandse AI-coalitie. Dat is een netwerk van meer dan 500 organisaties die samen de ontwikkeling, toepassing en acceptatie van kunstmatige intelligentie in Nederland willen bevorderen. Chris en ik zagen onafhankelijk van elkaar dat water in deze coalitie nog geen duidelijke plek had. En dat is een gemiste kans, want de wereldwijde wateropgave is enorm en we kunnen met onze Nederlandse waterkennis internationaal echt een verschil maken. En daarin liggen ook gigantische kansen voor de toepassing van AI. Daarom heb ik me samen met Chris en Hanneke van der Klis van Deltares ingezet om water in deze coalitie nadrukkelijker op de kaart te zetten. En met succes, want ‘Water en Klimaat’ wordt officieel als toepassingsgebied in de AI-coalitie opgenomen en vervolgens kunnen we vanuit DigiShape de activiteiten van de gelijknamige werkgroep gaan vormgeven.”

Waarom zijn jullie in 2023 partner geworden van DigiShape?

“Omdat het een mooie duurzame samenwerkingsvorm is van partijen uit de driehoek van onderzoeksinstellingen, overheden en bedrijven. Meestal werken dit soort consortia tijdelijk in een project samen en houdt het daarna weer op. Dat DigiShape groeit in partners én concrete producten ontwikkelt, vind ik heel sterk. Ik wil graag vanuit HydroLogic helpen met de ontwikkeling van dit platform. En ik ga dus beginnen met de verbinding tussen de watersector en de Nederlandse AI-coalitie, waar we vooral de samenwerking met meer fundamenteel AI onderzoek willen aangaan. We willen hierbij een brug slaan tussen de AI toepassingen in de watersector, waarvoor binnen DigiShape al een actieve werkgroep bestaat, en diepte kennis over AI binnen de coalitie.”

Stel je voor dat jij een TKI zou mogen starten in de watersector, welke zou dat dan zijn?

“Ik denk dat de huidige ontwikkelingen in de AI maatschappelijk en ook in onze sector veel verandering gaan brengen, dus ik zou een AI proeftuin willen opzetten voor waterbeherend Nederland. Een probleem waar we steeds vaker tegenaan lopen, is dat de voorspellingskracht van onze historisch gemeten datasets sterk afneemt. Door het veranderende klimaat kunnen we de patronen uit het verleden niet zomaar meer op de toekomst plakken. AI zou een grote rol kunnen spelen bij het adaptief maken van onze modellen voor operationeel en strategisch waterbeheer. AI-technieken zijn bij uitstek geschikt om te leren van de data en zich aan te passen aan veranderingen in systeemgedrag.

Verder geloof ik dat er een grote rol gaat ontstaan voor generatieve AI. ChatGPT is een mooi voorbeeld. Stel je voor dat je straks geen IT-expert meer hoeft te zijn om waardevolle software te ontwikkelen en te onderhouden. Dan krijgen we in de watersector een ris aan mogelijkheden om nieuwe type producten te maken en kunnen we de digitalisering een enorme versnelling geven. Ik hoop dat wij in samenwerking met de AI coalitie ook aansluiting zullen vinden bij bedrijven die in generatieve AI gespecialiseerd zijn. Het zijn spannende tijden!”

Meer informatie

Wil je meer weten over de rol van DigiShape in de Nederlandse AI-coalitie? Of heb je ideeën die je met Arnold wilt bespreken? Je kunt contact met hem opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Dataopslag en uitwisseling

We werken zoveel mogelijk met open source producten en willen de tool zo goed mogelijk laten aansluiten op het daadwerkelijke gebruik. Daarom organiseren we in elke fase van het project workshops met de DigiShape community om input en feedback te vragen van eindgebruikers en specialisten. Zo krijgen we een compleet beeld van de mogelijke databronnen en kijken we ook samen naar de benodigde functionaliteit en de analysemogelijkheden.

Joost Stenfert, HKV Lijn in Water

Programmalijn Dataopslag en Uitwisseling