DroogteHoe kunnen we nieuwe technologieën en data science inzetten om (betere) oplossingen te bieden voor en beter te anticiperen op droogte? Deze vraag staat centraal in de programmalijn Droogte.

De droogtes van 2018, 2019 en 2020 in Nederland lieten zien dat zo'n lange periode van watertekort een sterke impact kan hebben op meerdere watergebruikende sectoren. Zo lag in 2018 een deel van de scheepvaart een tijd lang stil vanwege lage rivierstanden en moesten boeren de afgelopen jaren hun toevlucht nemen tot grondwater om verregaande droogteschade te voorkomen. Ook werden droogtegevoelige natuurgebieden aangetast door drie droge jaren op rij. Duidelijk is dat de droogte in Nederland voor veel verschillende sectoren een risico met zich mee brengt, van natuur en landbouw tot en infrastructuur en veiligheid.

Bij alle sectoren die negatieve effecten van de droogte hebben ondervonden is de belangrijkste vraag: hoe kunnen we in de toekomst tijdig en effectief op droogte anticiperen? In dit kader biedt het inzetten van nieuwe technologieën en data science de kans om passendere oplossingen te bieden en beter te anticiperen op droogte.

Binnen deze programmalijn kijken we breed naar de problemen die tijdens een periode van droogte optreden en op welke manier informatievoorziening daarbij kan helpen. We brengen in kaart welke specifieke informatiebehoeften er spelen, bij wie, op welk moment, op welk niveau. Deze informatiebehoefte gaan we invullen door innovatief gebruik te maken digitalisering. 

Er zijn al veel data en rekenmodellen voorhanden, maar deze worden nog te weinig samengebracht. Ook zijn er nieuwe sensoring technieken en andere databronnen waar we meer gebruik van kunnen maken, zoals satellietendata en gegevens over watergebruik en kwetsbaarheid van sectoren voor droogte. Door de verschillende expertises uit de watersector te combineren met expertise uit andere sectoren (zoals landbouw, scheepvaart, natuur, industrie en verzekeraars) en data science technieken (zoals hydrologische voorspellingen en machine learning), willen we tot een toolkit komen die de belanghebbenden een handelingsperspectief biedt in tijden van droogte.

zeewering westkapelle
zeewering westkapelle

Bepaal een innovatieve manier waarop het doorzicht van het water in het Markermeer / IJmeer kan worden beschreven, en voer dit uit. Deze opdracht...

Dijkmonitoring

Met de DigiShape use case Dijkmonitoring willen we dijkmonitoring effectiever en efficiënter maken door gebruik te maken van de mogelijkheden van remote sensing en digitalisering.

Gerrit Burgers, Rijkswaterstaat

Programmalijn Digitale Dijkmonitoring