Remote sensing waterstandDit is een initiatief van TU Delft in samenwerking met Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Nelen & Schuurmans, Wetterskip Fryslân en Waterschap Aa en Maas.

Nederland heeft zo’n 225.000 kilometer aan watergangen, variërend van rivieren en kanalen tot aan poldersloten, greppels en grachten. In de kleinere watergangen wordt de waterstand vanwege kostenefficiëntie vaak niet bemeten, terwijl dit wel belangrijk is om het waterpeil te monitoren. Het DigiShape seedmoney 2023 project ‘Algoritmische bepaling van waterstanden met remote sensing’ wil dit oplossen door datasets uit drone- en satellietbeelden te gaan analyseren.

Het project richt zich in eerste instantie op LiDAR-datasets, die met name door drones, maar ook door satellieten worden ingewonnen. Meer informatie in het interview met Thomas Berends van TU Delft.

Rapport en code

  • Deze zijn in ontwikkeling en worden op deze pagina geplaatst zodra ze beschikbaar zijn.

Contactpersonen

Thomas Berends, Consultant watermanagement bij Nelen & Schuurmans en Researcher operational watermanagement bij TU Delft

Sluis

Door nieuwe technologische ontwikkelingen is het zeker dat we op een andere manier gaan varen. Maar hoe dat er precies uitziet, en welke gevolgen dat heeft voor onze infrastructuur, daar is nog geen eenduidig beeld over. Om hier een gezamenlijke aanpak voor te ontwikkelen, moeten we heel nauw samenwerken als watersector. Dat doen we binnen DigiShape.

Tom van der Schelde (RWS), programmalijn trekker Water en Logistiek

Programmalijn Water en Logistiek