KlaverbankHet project AI analyse video Klaverbank richt zich op automatische herkenning èn kwantificering van dieren op de zeebodem.

Nederland moet regelmatig rapporteren over de staat van de onderwaternatuur op de Noordzee, o.a. voor de Kaderrichtlijn Marien en OSPAR. Elke drie jaar worden hiervoor videobeelden gemaakt van het bodemleven op de Klaverbank. Deze monitoring maakt het mede mogelijk om de ontwikkeling van het bodemleven op de Klaverbank systematisch te volgen.

In dit project gaan we kunstmatige intelligentie (AI) gebruiken voor het ontwikkelen van een tool waarmee bodemdieren die aanwezig zijn op de videobeelden automatisch herkend en geteld kunnen worden. Gestart wordt met het herkennen van veelvoorkomende taxa.. Hierdoor kan de expert zich focussen op de bijzondere, niet veelvoorkomendesoorten. Het is de verwachting dat hiermee de kwaliteit omhoog gaat en de analysetijd lager is.

Tevens ontstaat er de mogelijkheid om hele meetreeksen snel en goedkoop opnieuw te analyseren, zodat alle ingewonnen data 1 op 1 vergelijkbaar is, ongeacht de inwindatum of expert die de analyses uitvoert. Handmatig zou dit onbetaalbaar zijn.

onderwatercamera crop

 

Contactpersonen

barbara schoute sqr
 Barbara Schoute
 Informatiehuis Marien
 06-11031448
 barbara.schoute@rws.nl

serge rotteveel sqr Serge Rotteveel
 Rijkswaterstaat

sanderglorius sqr Sander Glorius
 
Wageningen Marine Research

Multicloud

Binnen DigiShape creëren we massa en versnelling door digitale componenten van allerlei projecten en initiatieven te verbinden, zonder dat deze hun eigenheid en autonomie verliezen. Hiermee ontstaat er een win-win voor iedereen!

Chris Karman, kwartiermaker DigiShape

Over Digishape