DataverzamelingDoor middel van moderne technieken zoals satellietbeelden of crowd-sourcing komt een schat aan nieuwe informatie beschikbaar.

Door middel van moderne technieken zoals satellietbeelden of crowd-sourcing komt een schat aan nieuwe informatie beschikbaar. Deze informatie is, mits goed gevalideerd, bruikbaar naast bestaande monitoring en kan deze op termijn wellicht (geheel of gedeeltelijk) vervangen. Door het inzetten van citizen science technieken wordt ook de burger in toenemende mate betrokken bij beslissingen en kennis over het watersysteem. Satellietdata is al langer beschikbaar, maar in combinatie met de groeiende inzet van, bijvoorbeeld, machine learning kunnen de toepassingsmogelijkheden enorm worden uitgebreid. Apps en kleine sensoren voor crowd sourcing zijn steeds beter beschikbaar; echter de eindgebruiker in de watersector heeft de weg naar deze nieuwe methoden van data inwinning nog niet gevonden. Binnen deze programmalijn brengen we de eindgebruiker en de ontwikkelaars van moderne data inwinning met elkaar in verbinding.

overzicht patches 2
overzicht patches 2

Seizoensmatige ontwikkeling van vegetatie in kleine stromende wateren kan leiden tot een verhoogd overstromingsrisico bovenstrooms van deze...

del021 rekenen aan slim watermanagement in de praktijk large
del021 rekenen aan slim watermanagement in de praktijk large

Door verschillende partijen is de behoefte uitgesproken om in technische zin invulling te kunnen geven aan Slim Water Management (SWM). Uiteraard...

overstroming6
overstroming6

Overstromingen komen al sinds mensenheugenis voor. Met klimaatverandering en verdere urbanisatie nemen de frequentie en de impact echter toe...

zeebodem crop
zeebodem crop

Het project AI analyse video Klaverbank richt zich op automatische herkenning èn kwantificering van dieren op de zeebodem.

Nederland moet...

zeewering westkapelle
zeewering westkapelle

Bepaal een innovatieve manier waarop het doorzicht van het water in het Markermeer / IJmeer kan worden beschreven, en voer dit uit. Deze opdracht...

Vaste laag
Vaste laag

Hoe kunnen we nieuwe digitale technieken inzetten en tools ontwikkelen om een nauwkeurig en gebiedsdekkend beeld te krijgen van de rivierdiepte en de...

Meeting

Als consultancy bedrijf moet je vaak door allerlei hoepels van inkoop en regelgeving heen springen om in projecten te mogen uitvoeren. Bij DigiShape werkt dat anders: je bent met gelijkgestemden van zowel overheden als commerciële partijen in gesprek en inventariseert samen welke mogelijke oplossingen er zijn voor de problemen die er spelen. Dat geeft veel positieve energie.

Bart van Mierlo, PeriPlus

Organisatie en partners