DatavisualisatieDe combinatie van (big) data, kunstmatige intelligentie en toepassing van visualisatie technieken zoals AR en VR (Digital Enhanced Realities) ondersteunen gebruikers in het begrijpen en toepassen van intelligente datasystemen.

De effectieve benutting van data gedreven intelligentie (data driven intelligence) voor complexe planning en besluitvorming wordt niet alleen bepaald door het tot stand brengen van innovaties op het gebied van datarijkheid (bijv. satelliet of mobiele data) en / of intelligentie (AI, deep / machine learning), maar ook door innovaties waarmee het voor alle stakeholders beter mogelijk wordt om betekenis te verlenen aan wat die intelligente data systemen aan informatie en kennis produceren. Stakeholders hebben een beperkte of selectieve deskundigheid, maar moeten de data driven intelligence in de volle breedte kunnen begrijpen, kritisch kunnen interpreteren bijv. waar het gaat om beperkingen, alternatieven, gevolgen en vertalen naar handelen. Het gaat hierbij om een sociaal-technische innovatie op het raakvlak van de interactie tussen mens en machine en menselijke sociale interactie.

Behalve (big en geo-) data en kunstmatige intelligentie, is er een derde belangrijke drijver van innovatie in de digitale samenleving, namelijk immersieve (virtuele) technologie, waaronder computer games, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) en Mixed Reality (MR). De combinatie van (big) data, kunstmatige intelligentie en immersieve technologie leidt tot zogenaamde Digital Enhanced Realities, waarvan allerlei toepassingen op dit moment hun weg vinden in medische sector, product design, manufacturing, maintenance, security en safety.

Remote sensing waterstand
Remote sensing waterstand

In 2022 en 2023 bouwden Witteveen+Bos, Deltares en TU Delft met elkaar aan een machine learning model dat afwijkend scheepsgedrag kan detecteren...

Remote sensing waterstand
Remote sensing waterstand

Dit is een initiatief van HKV lijn in water samen met Rijkswaterstaat.

Het gebruik van machine learning in de watersector is de afgelopen jaren...

Mijbrein screenprint
Mijbrein screenprint

Met het MijBrein creëren we op een laagdrempelige manier inzicht in grote hoeveelheden temporele en ruimtelijke data.

MijBrein is een online...

Noordzee kust
Noordzee kust

Kunnen we de ruimtelijke plannen van de Noordzee en de effecten daarvan inzichtelijker maken door data met elkaar te combineren en gebruik te maken...

2019 mei 23 hr reservefoto nkwk nieuwsbericht 736x190 acf cropped

“Met de Digitwin Noordzee willen we een state of the art ondersteunende tool voor beleidsmakers, stakeholders, wetenschappers en burgers maken. Het is een digitale replica van de Noordzee, die gebruik maakt van alle kennis die er op dit moment is, maar is ook flexibel en laat de verantwoordelijkheid bij de beleidsmaker en de stakeholders.” 

Joan Staeb, Rijkswaterstaat

Project Digitwin Noordzee