Noordzee kustIn dit project gaan we demonstreren hoe een modulair 3D platform voor het visualiseren van data in 3D omgevingen (VR en AR) kan helpen bij mariene ruimtelijke planning in de Noordzee.

3D platform: van platte data naar interactieve data gevisualiseerd in 3D (VR/AR)

De effectieve benutting van data gedreven intelligentie voor complexe planning en besluitvorming wordt niet alleen bepaald door het tot stand brengen van innovaties op het gebied van datarijkheid (bijv. satelliet of mobiele data) en / of intelligentie (AI, deep / machine learning), maar ook door innovaties waarmee het voor alle stakeholders beter mogelijk wordt om betekenis te verlenen aan wat die intelligente data systemen aan informatie en kennis produceren. Stakeholders hebben vaak een beperkte of selectieve deskundigheid, maar moeten de data driven intelligence in de volle breedte kunnen begrijpen en kritisch kunnen interpreteren. Bijvoorbeeld waar het gaat om beperkingen, alternatieven, gevolgen en vertalen naar handelen. Het gaat hierbij om een sociaal-technische innovatie op het raakvlak van de interactie tussen mens en machine en menselijke sociale interactie.

Virtual en Augmented Reality kan hier een uitkomst bieden. In plaats van de data te moeten interpreteren vanuit grafieken, tabellen en kaarten kan je je onderdompelen in een virtuele wereld waarin de data op een realistische manier is gevisualiseerd.

Hoe informatief zou het bijvoorbeeld zijn wanneer je een gepland offshore windpark alvast kan bezoeken en de energie opbrengsten ervan kan bekijken? En om je heen kunnen kijken en zien wat de effecten zijn van een windpark op scheepvaart, visserij en ecologie. Misschien wil je een paar parameters veranderen, zoals rotorbladen of afstand tussen de turbines. Flits dan naar de kust en zie hoe het nieuwe windpark het zeegezicht zal veranderen. Bekijk de nieuwe windmolenparken vanuit het perspectief van een meeuw of een bruinvis. Virtual and Augmented Reality kan dit realiseren.

Het doel van dit jaar is om te laten zien dat het idee van een modulair opgebouwd 3D platform werkt en te kunnen bepalen in hoeverre 3D visualisatie helpt bij het inzichtelijk maken van de Noordzeedata.

We willen daarom een proof of concept (POC) van het 3D platform ontwikkelen. Kenmerken van deze POC zijn:

  • Scope is mariene ruimtelijke planning met de nadruk op de aanleg van windparken
  • Het platform is open source, iedereen kan de ontwikkelde bouwstenen kosteloos gebruiken (de bouwstenen zijn daarmee ook begrijpelijk)
  • Het platform is opgebouwd uit modulaire bouwstenen

BUAS, CGI en Rijkswaterstaat gaan samen deze POC van het 3D platform ontwikkelen. Als de POC gereed is hebben we een platform waarmee data die ook gebruikt worden in de Digitwin Browser versie en de MSP challende weergeven kan worden in virtuele en een augmented wereld. We hergebruiken hiervoor bestaande 3D assets/modellen en componenten van de 3D Ocean viewer, een VR-POC die BUAS eerder heeft gemaakt om daarin de uitkomsten van het serious platform Maritime Spatial Planning (MSP) Challenge in VR weer te geven. Ook gebruiken we de ervaringen die we hebben opgedaan tijdens de bouw van een andere POC, de Virtual Reality tool van de Digitwin Noordzee.

Contactpersonen

Henk van HaasterHenk van Haaster
CGI

Igor MayerIgor Mayer
University of Breda

Petra JeurissenPetra Jeurissen
RWS-datalab

2019 mei 23 hr reservefoto nkwk nieuwsbericht 736x190 acf cropped

Met de use case Droogte willen we de informatievoorziening over droogte verbeteren. Door data met elkaar te combineren, maar ook door nieuwe methoden van sensoring en data science toe te passen, willen we iedere belanghebbende op elk moment kunnen voorzien van het juiste handelingsperspectief.

Dimmie Hendriks, Deltares

Programmalijn Droogte