Sessie bij Royal HaskoningDHV in Amersfoort

Op dinsdag 2 juli organiseerden we een werksessie van de NL AIC werkgroep Water en Klimaat, waarin we met vertegenwoordigers vanuit de overheid, markt en kenniswereld onderzochten hoe we met de hulp van AI een stevige bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de problematiek door de klimaatverandering.

Samenvatting

De sessie begon met twee inspirerende presentaties van Roberto Bentivoglio (TU-Delft) en Hans van Beek (TU Eindhoven) over de inzichten die er vanuit de wetenschap zijn over AI en watermanagement. De sheets, gepresenteerde toolboxes en links naar meer informatie vind je onderaan deze pagina. Uit de initiële discussie kwam naar voren dat water sturend is voor veel maatschappelijke en economische functies. Het is dus essentieel dat we beter voorspellingen kunnen doen rondom extreme weersituaties. 

Vervolgens gingen we in groepen uit elkaar om concrete use cases uit te werken. De volgende use cases zijn bepaald:

  1. Satelliet data toegankelijk maken voor eindgebruikers in het waterbeheer: AI voor VARAA (Visualisation, Accelleration, Representativeness, Accuracy, Actuality)
  2. De digitale droom van AI emulatoren: een sleuteltechnologie voor water en klimaat.
    Ontwikkelen van een modelalternatief dat goed genoeg (bijna net zo voorspelvaardig als het orgineel, wellicht ook robuuster) maar vooral heel veel sneller is dan het orgineel. 
  3. AI voor data voorbewerking van grote datasets (standaardisatie, metadata, etc).
  4. AI voor de interventiekeuze in rampsituaties.

De komende periode zullen we deze cases één voor één gaan uitlichten door middel van interviews op onze website. Ook verwachten we dat er voor een aantal cases een vervolgbijeenkomst komt.

Meer informatie

Zeewering West-Kapelle

Rijkswaterstaat heeft de ambitie om een data gedreven organisatie te worden. Dit kunnen we alleen realiseren in samenwerking met anderen. Voor het natte domein is Digishape hiervoor een onmisbare motor

Roeland Allewijn, Rijkswaterstaat

Over Digishape