DigiShape dag bij Van Oord in Rotterdam

Op dinsdag 27 juni 2023 organiseerde Van Oord een DigiShape dag in Rotterdam waar ontwikkelingen binnen het domein van Grondkerende Constructies en Water en Logistiek werden gepresenteerd. Ook voerden we het gesprek over het nut en de noodzaak van DigiShape Open Source Communities. Hieronder vind je de samenvatting en de sheets.

Ochtend: Grondkerende constructies

robert van der lindenNa een welkomstwoord door Mark van Koningsveld vertelde Robert van der Linden van Port of Rotterdam wat er moet worden geregeld om data te delen, op basis van zijn ervaringen met een data-raamovereenkomst tussen PoR en TUD. Port of Rotterdam is steeds actiever bezig met het delen van data, onder andere over geo-onderwerpen. Dit traject begon met de Memorandum of Understanding die in juni 2022 werd ondertekend door SmartPort Rotterdam, Delft University of Technology en DigiShape. "Organiseer het op zo’n manier dat iedereen ja zegt en organiseer het zo efficiënt mogelijk," concludeerde Robert. De overeenkomsten en beleidsdocumenten die in dit kader zijn opgesteld kunnen in basis door andere organisaties worden gebruikt, die ook bereid zijn om hun data verder te delen. Ook Diane Dorreboom deelde haar ervaring met de uitdagingen rondom data delen vanuit Rijkswaterstaat.

Ken Gavin van TU Delft liet vervolgens zien wat er mogelijk wordt voor het vakgebied van grondkerende constructies als bedrijven als Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en anderen hun datasets delen. Verschillende master theses zijn inmiddels op dit soort datasets gebaseerd, waarop anderen weer door kunnen bouwen. 

Middag: Water en Logistiek

Fedor Baart van Deltares deelde de resultaten van DigiPACT en ging met de groep in gesprek over de mogelijke toepassingen van de ontwikkelde aanpak, waarbij real world simulaties worden gekoppeld aan digitale simulaties. Denk aan het integreren en voorspellen van ligplaats beschikbaarheid en kansen voor het reduceren van brandstofgebruik door binnenvaartschepen.

rolien vd markRolien van der Mark van Deltares lichtte Trans2 toe: een project met 14 partners dat de klimaatbestendigheid van binnenvaartnetwerken wil aanpakken. Recent is een eerste sprint opgestart, waarin op basis van sneeuwval in de winter een prognose wordt gemaakt voor seizoensgebonden afvoer in de zomer. Er is binnen het project ruimte om aanvullende sprints op te nemen. Tijdens de bijeenkomst zijn er al enkele geïdentificeerd, zoals het beperken van zout-intrusie bij sluiscomplexen zonder de doorvaart teveel te belemmeren. Heb je ook suggesties, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bart van Engelen lichtte zijn afstudeeronderzoek bij Witteveen+Bos over near misses toe, en wat je daarvan kunt leren over de veiligheid van scheepvaart. In dit DigiShape seedmoney project wordt een model ontwikkeld dat bijna-ongevallen van schepen op de binnenwateren in kaart kan brengen. Vanuit het publiek werd er een nuttige verbinding gelegd met soortgelijk onderzoek op zee.

Deze werksessie werd afgesloten door Arie de Niet van Witteveen+Bos. Hij gaf een boeiende uitleg van Critical Paths, een nieuwe module voor OpenCLSim, die voor iedereen te gebruiken is. Het kritieke pad in een project is de volgorde van activiteiten die bepaalt hoeveel tijd er minimaal nodig is om het project af te ronden. In de dialoog kwam naar voren dat een dergelijke module ook nuttig zou kunnen zijn voor bijvoorbeeld brandstofverbruik of emissies.

Pitches DigiShape Seedmoney 2023

paula lambregtsVier projecten dingen mee voor de DigiShape Seedmoney call 2023. Binnenkort laten we in de nieuwsbrief en op LinkedIn weten wie de winnaars zijn!

 • Een nieuwe hydrologische droogte indicator – Bart Strijker (HKV, ism RWS, STOWA en HHSK)
 • Algoritmische bepaling van waterstanden met remote sensing – Thomas Berends (TUDelft, ism RWS, HHNK, N&S)
 • Explainable AI: Why so salty? – Paula Lambregts (HKV, ism RWS)
 • Onderwatergeluid classificatie met AI – Marieke Bezemer (Witteveen+Bos, ism RWS)

Rode draad: Open Source Communities

De Open Source Communities vormen een DigiShape TKI project, dat door de partners Witteveen+Bos, Deltares, Van Oord en Boskalis getrokken wordt. In deze communities deelt de hele keten, van Msc's, Phd's, code, data, research instituten, consultants, bedrijven en eindgebruikers , data, modellen en tools met elkaar. Zo kunnen we zonder al teveel moeite op elkaars werk voortbouwen en elkaar naar steeds grotere hoogte tillen.

mark van koningsveld open source communitiesUit de discussie hierover ook naar voren dat alles valt of staat met de bereidheid van organisaties om hun data te delen. Daarin komen we het 'prisoner's dilemma' tegen: door concurrerende belangen is er vaak de neiging om te kiezen voor suboptimale uitkomsten. "Als wij het net een beetje beter doen dan onze concurrent, dan is dat goed genoeg," werd er opgemerkt. "Maar," zo merkte Mark van Koningsveld op, "als we ons allemaal blijven focussen op ons competitieve voordeel, dan maken we als sector niet de sprongen die nodig zijn om onze toppositie wereldwijd te behouden." 

In een vervolgbijeenkomst gaan we kijken hoe DigiShape de Open Source Communities verder kan brengen, onder andere door te kijken naar de precompetitieve voordelen die we samen kunnen behalen. Wie zet de eerste stap, en hoe? Schrijf je in voor de DigiShape mail om op de hoogte te blijven van nieuwe bijeenkomsten.

Discussie Open Source Communities

In de discussie kwamen de volgende aandachtspunten en vragen naar voren:

 • De Open Source Communities kunnen goed voorzien in de gedeelde behoefte om onze data, data, modellen en tools met elkaar te delen op een vindbare, citeerbare en archiveerbare plek. 
 • In een Open Source Community kunnen we relevante informatie, die we met elkaar durven delen, makkelijk en snel naar elkaar overdragen, zodat de één het werk kan oppakken waar de ander gebleven is.
 • De Open Source Communities wijzen de weg in een hele bak met uitdagingen die we gisteren al het hoofd hadden moeten bieden. Wachten op een ander, het net een stapje beter doen dan je concurrent, is niet voldoende voor onze sector als geheel. We moeten versnellen, en snel.
 • De rol van dit project is niet dat we het probleem van de hele watersector oplossen, maar dat we de weg laten zien.
 • Op een Open Source Community ga je niet je interne data prijsgeven, daar heb je je eigen interne systemen voor. Wat hier gebeurt is dat je deelt wat er wél mogelijk is. Zodat de hele community daar zijn voordeel mee kan doen en we de versnelling aanbrengen die nodig is.
 • Een goed voorbeeld is de Data delivery agreements en de MoU, die het Havenbedrijf Rotterdam heeft gepresenteerd. De documentatie en aanpak, die zijn ontwikkeld om data intern en extern te delen, kunnen veel breder worden gebruikt als we het vanuit DigiShape context beschikbaar maken. 80% van de documentatie is al zo goed als af en 20% moet nog verder worden ingevuld. Dat scheelt veel werk voor anderen.
 • Belangrijk is om iedereen, die in Open Communities werkt, op te leiden, zodat iedereen het op dezelfde manier doet. Daarbij kunnen we het voorbeeld gebruiken van studenten die een tutorial in Github krijgen. Ook wij kunnen vanuit DigiShape online courses en tutorials beschikbaar stellen.
 • Zenodo, zoals we die nu al als demo beschikbaar stellen op de DigiShape website, lijkt een veelbelovende tool om de Open Source Communities te ondersteunen. We gaan dit verder onderzoeken in de vervolgbijeenkomst.
  • Zenodo voorziet sterk in de behoefte om bronnen ook over een aanzienlijke periode nog beschikbaar te hebben.
  • Zenodo is goed doorzoekbaar en citeerbaar.
  • Zenodo voorziet nog niet in het bundelen van data die op een andere bron staan.
 • Worden de Open Source Communities straks gemodereerd? 
  • Maak goede libraries aan om vooraf de input te structureren.
  • Wijs datastewards aan om goed datamanagement te garanderen.
 • Hoe ga je voorzien in data die (deels) vertrouwelijk zijn, zoals die van Port of Rotterdam, of AIS? Hoe kun je 'closed data' dus 'public' maken? Deze voorbeelden zie je ook terug in de medische wereld.
 • Vaak is data niet vindbaar, alleen als je precies weet waar je naar zoekt. Daarom is Open Source Community een heel goed idee om informatie vindbaar te maken. Je maakt de drempel lager om up to speed te komen.

Slides 

fedor baartSlides Fedor Baart, Deltares - pdfDigiShape Open_Source_Communities.pdf

Slides Robert van der Linden, Havenbedrijf Rotterdam - pdfGegevenslevering Havenbedrijf Rotterdam - TU Delft

Slides Ken Gavin, TU Delft - pdfGeotechnical Engineering collaborative research PoR - Tu Delft

Slides Fedor Baart, Deltares - pdfDigipact_experiments.pdf

Slides Rolien van der Mark, Deltares - pdfTRANS2

Slides Arie de Niet, Witteveen+Bos - pdfCritical path analysis

Meeting

Als consultancy bedrijf moet je vaak door allerlei hoepels van inkoop en regelgeving heen springen om in projecten te mogen uitvoeren. Bij DigiShape werkt dat anders: je bent met gelijkgestemden van zowel overheden als commerciële partijen in gesprek en inventariseert samen welke mogelijke oplossingen er zijn voor de problemen die er spelen. Dat geeft veel positieve energie.

Bart van Mierlo, PeriPlus

Organisatie en partners