underwater noise 440 midjourney

De uitslag van de DigiShape seedmoney call 2023 is bekend! Afgelopen week pitchten een aantal initiatieven hun idee voor de DigiShape jury. Onderstaande drie projecten krijgen €10.000 om hun idee voor de digitalisering van de watersector naar de volgende fase te brengen.

Algoritmische bepaling van waterstanden met remote sensing

Screenprint remote sensingDit is een initiatief van TU Delft in samenwerking met Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Nelen & Schuurmans, Wetterskip Fryslân en Waterschap Aa en Maas. Thomas Berends (TU Delft): “Wat goed om te zien dat er zo’n brede interesse is om met dit idee aan de slag te gaan. Beheerorganisaties hebben behoefte aan ruimtelijk inzicht in de waterstand, de datasets zijn beschikbaar en kennis is aangetoond in de wetenschap. Toch wordt dit nog niet gedaan. Met deze seedmoney toekenning kunnen we onderzoeken of de wetenschappelijke resultaten in de praktijk ook echt toepasbaar zijn. Zijn de resultaten positief, dan volgt de interesse (en budget) snel genoeg om de applicatie ook echt te bouwen.”

Bekijk het pdfseedmoney voorstel voor dit project.

Explainable AI: Why so salty?

screenprint zoutintrusie gemaakt door AIDit initiatief is van HKV in samenwerking met Rijkswaterstaat. Paula Lambregts: “We hebben in onze sector genoeg high impact vragen, die we deels met AI zouden kunnen oplossen. Wat we echter zien, is dat veel mensen moeite hebben om de uitkomsten uit zo’n blackbox te vertrouwen. In dit project willen we een tool maken met verschillende explainable AI-technieken, die het mogelijk maakt om te interacteren met de resultaten: kunnen we begrijpen wat we zien in de AI-berekeningen? Een voorbeeld dat we daarbij gebruiken is de zoutintrusie in het Amsterdam-Rijnkanaal. Superleuk dat we met de seedmoney toekenning dit idee weer een stap verder kunnen brengen!”

Bekijk de pdfpitch slides van dit project tijdens de DigiShape dag op 27 juni

Onderwatergeluid classificatie met AI

underwater noise 440 midjourneyEen initiatief van Witteveen+Bos, in samenwerking met Rijkswaterstaat. Marieke Bezemer: “De Noordzee wordt steeds intensiever gebruikt, onder andere door scheepvaart en de realisatie van energievoorziening, kabels en pijpleidingen. Hierdoor wordt niet alleen de leefomgeving van veel zeezoogdieren ontregeld, maar er komt ook een toenemende vraag naar bescherming van kritieke infrastructuur. Wij denken dat we hierin kunnen voorzien door een AI-applicatie die geluidsbronnen in onderwatergeluid automatisch classificeert. Mooi om te zien dat dit idee breed wordt gedragen en dat we met behulp van deze toekenning met dit idee verder kunnen!"

De komende periode gaan we de projecten verder uitlichten op onze website, dus houd de nieuwsbrief en LinkedIn in de gaten.

water en logistiek

DigiShape richt zich op partijen binnen de de watersector. Het is onze kracht dat we met partners werken die echt invested zijn. We zijn niet alleen een platform om ideeën te genereren, maar werken vooral actief aan cases en pilots om echt iets voor elkaar te brengen.

Mark van Koningsveld (Van Oord / TU Delft), lid kernteam

Programmalijn Water en Logistiek