Visualisatie teensloten - thomas berends

Visualisatie teensloten - thomas berends

Nederland heeft zo’n 225.000 kilometer aan watergangen, variërend van rivieren en kanalen tot aan poldersloten, greppels en grachten. In de...

VR 3d visualisatie

VR 3d visualisatie

Stel je voor dat je in een virtuele wereld kan duiken om alle relevante data uit de Noordzee tot leven te brengen: het kan! BUAS, Maris, CGI iAMLab...

underwater noise 440 midjourney

underwater noise 440 midjourney

De uitslag van de DigiShape seedmoney call 2023 is bekend! Afgelopen week pitchten een aantal initiatieven hun idee voor de DigiShape jury...

DigiShape dag bij Van Oord in Rotterdam

DigiShape dag bij Van Oord in Rotterdam

Op dinsdag 27 juni 2023 organiseerde Van Oord een DigiShape dag in Rotterdam waar ontwikkelingen binnen het domein van Grondkerende Constructies en...

DigiPact project in de vijver van TU Delft

DigiPact project in de vijver van TU Delft

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat automatisch varende schepen in de haven van Rotterdam minder fijnstof en CO2 uitstoten? Die vraag stond centraal in...

Cybersecurity

Cybersecurity

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief uit van het programma Versterken Cyberweerbaarheid in de watersector. De onderwerpen:

  • Bestuurlijke Cybertafel...

DigiShape dag bij RWS in Lelystad - hackaton

DigiShape dag bij RWS in Lelystad - hackaton

Generative AI's zoals ChatGPT kunnen de ontwikkeling van datascience in de watersector een serieuze versnelling geven. Dat was de algemene...

José A. Á. Antolínez

José A. Á. AntolínezJosé A. Á. Antolínez has been coordinator of the DigiShape program line Data Analysis, Modeling, and AI for a year now. We interviewed him about his...

Seedmoney call

Seedmoney call

English: below. Na de succesvolle seedmoney call van vorig jaar, is er nu weer een kans om financiering te krijgen voor je innovatieve idee...

knowhow

knowhow

De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hebben op 3 april 2023 hun gezamenlijke oproep voor...

Zeewering West-Kapelle

Met de use case Logistieke simulatie toolbox integreren we ons inzicht in het watersysteem met kennis over de logistiek. Deze economische component maakt het extra interessant

Mark van Koningsveld, TU Delft

Programmalijn Water en Logistiek