Cybersecurity

De derde nieuwsbrief van 2023 van het programma Versterken Cyberweerbaarheid in de watersector is uit. De onderwerpen:

  • Programmabrochure en jaarplan
  • De rol van Cyber Ranges en Digital Twins
  • De ketenanalyses zijn van start
  • Toewerken naar structureel inzicht in sectorale dreigingen “keren en beheren” door waterschappen en Rijkswaterstaat
  • 22 november - Bestuurlijke Cybertafel 2023

pdfDownload de nieuwsbrief #3-2023 in pdf

DigiShape is als partner aangesloten van dit programma van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, om kennis en knowhow rondom cyberweerbaarheid te ontwikkelen en verder te verspreiden.

water en logistiek

DigiShape richt zich op partijen binnen de de watersector. Het is onze kracht dat we met partners werken die echt invested zijn. We zijn niet alleen een platform om ideeën te genereren, maar werken vooral actief aan cases en pilots om echt iets voor elkaar te brengen.

Mark van Koningsveld (Van Oord / TU Delft), lid kernteam

Programmalijn Water en Logistiek