Cybersecurity

De derde nieuwsbrief van 2023 van het programma Versterken Cyberweerbaarheid in de watersector is uit. De onderwerpen:

  • Programmabrochure en jaarplan
  • De rol van Cyber Ranges en Digital Twins
  • De ketenanalyses zijn van start
  • Toewerken naar structureel inzicht in sectorale dreigingen “keren en beheren” door waterschappen en Rijkswaterstaat
  • 22 november - Bestuurlijke Cybertafel 2023

pdfDownload de nieuwsbrief #3-2023 in pdf

DigiShape is als partner aangesloten van dit programma van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, om kennis en knowhow rondom cyberweerbaarheid te ontwikkelen en verder te verspreiden.

Zeewering West-Kapelle

Met de use case Logistieke simulatie toolbox integreren we ons inzicht in het watersysteem met kennis over de logistiek. Deze economische component maakt het extra interessant

Mark van Koningsveld, TU Delft

Programmalijn Water en Logistiek