Boskalis work

Tim van der Biezen is sinds een aantal maanden Team manager Data Science en Engineering bij Boskalis. Hij nam het stokje over van Wiebke Jäger en werd daarmee ook lid van het DigiShape partnerberaad. Waarom is data science zo belangrijk voor de watersector en hoe speelt communityvorming binnen Boskalis? We vroegen het aan Tim.

Tim, wat is jouw achtergrond?

tim vd biezen boskalis“Ik heb een achtergrond in de civiele techniek met de specialisatie waterbouw en werk nu zo’n negen jaar bij Boskalis. Ik heb altijd veel aan numerieke modellering gedaan en zodoende veel samengewerkt met onze IT afdeling en het Data Science en Engineering team. ”

Waaraan werkt de afdeling Data Science en Engineering bij Boskalis?

“We zijn veel bezig met tender- en projectondersteuning op het gebied van algoritmeontwikkeling, analyses en automatisering. Daarnaast ontwikkelen we, vaak samen met de afdeling IT, applicaties die voor het hele bedrijf toegankelijk zijn. Eén van de speerpunten waar we nu aan werken is de interne communityvorming rondom softwareontwikkeling en programmeren. We zien veel collega’s pionieren en willen hen zo goed mogelijk ondersteunen met de juiste tools, voldoende rekenkracht en veilige cloud-infrastructuur. Daarnaast is het belangrijk om te standaardiseren en te verbinden. Als iedereen op dezelfde manier werkt, met dezelfde tools en in een veilige omgeving, dan wordt samenwerken makkelijker en kunnen we op elkaar voortbouwen.”

Dat lijkt behoorlijk op wat we ook binnen DigiShape doen…

“Ja, mede daarom is het voor ons interessant om bij de DigiShape community aan te sluiten. Het is altijd goed om te kijken hoe je je tot anderen verhoudt en om je te laten inspireren door collega’s die soortgelijk werk doen. Zelf proberen we ook een steentje bij te dragen, onder andere door het boorbeschrijvingen project dat we afgelopen jaar met verschillende partners en met seedmoney van DigiShape uitgevoerd hebben. Op github (zie DigiShape tools, red.) staat daarvan de code, zodat iedereen die wil ermee verder kan.”

Hoe belangrijk is data science binnen Boskalis?

“Super belangrijk! Voor Boskalis, maar ook voor andere aannemers, geldt dat projecten steeds complexer worden. Er worden meer eisen gesteld vanuit milieu, de omgeving, de performance van schepen en bouwmaterialen. Tegelijkertijd zijn er grenzen aan beschikbaarheid van personeel en is er toenemende concurrentie. Dat maakt het soms best lastig om projecten met gezond verstand en ervaring te blijven managen. Met artificial intelligence, maar ook met steengoede automatisering, kun je projecten op een heel efficiënte manier beheren. Zo kunnen decision support systemen vooraf al bepaalde scenario’s doorrekenen, zodat je in beeld hebt wat de korte- en langetermijn consequenties van je ingrepen zullen zijn. Dat maakt het nemen van beslissingen makkelijker.”

Hoe kan DigiShape hierin helpen volgens jou?

“Het is interessant om ons als community vooral extern te laten inspireren. Als waterbouwers en ingenieurs hebben we weleens de neiging om zelf te experimenteren en te pionieren, maar daardoor kunnen we vergeten om ons heen te kijken: waar zit de beste data en software kennis? Zit dat in onze sector, of vinden we die eerder bij de specialistische data science bedrijven in binnen- en buitenland? Ik vermoed dat we als watersector grote stappen kunnen maken door ook samenwerking op te zoeken met partijen als Microsoft of IBM, en kleinere regionale dataspecialisten. De combinatie van onze sectorkennis en hun IT domeinexpertise biedt kansen. Onze eigen corporate IT-afdelingen kunnen hier eveneens een belangrijke verbindende rol in spelen, wat ook voor DigiShape relevant is.”

Zeewering West-Kapelle

Met de use case Logistieke simulatie toolbox integreren we ons inzicht in het watersysteem met kennis over de logistiek. Deze economische component maakt het extra interessant

Mark van Koningsveld, TU Delft

Programmalijn Water en Logistiek