ContainerschipOp dinsdag 8 februari organiseert DigiShape van 9:30 - 12:00 uur een online bijeenkomst over de thema's Vaarwegcorridor simulaties en Nieuwe datastromen.

In twee opeenvolgende workshops praten we je bij over de stand van zaken en verzamelen we input over mogelijke doorontwikkelingen.


Programma

09:30 Welkom en introductie 

09:35 Vaarwegcorridor simulatie

Tijdens de Digishape dag van 25 november zijn verschillende projecten gepresenteerd die scheepvaartbewegingen, scheepsemissies en brug-sluis afstemming simuleren. Het gesprek werd afgekapt door een technische storing. We pakken de draad weer op: welke samenwerkingskansen zijn er op gebied van rekenmethoden, dataverzameling en modellogica?

10.35 Pauze in de digitale koffiecorner

10.45 Nieuwe datastromen

Containerketen data bestand: CBS en RWS proberen middels nieuwe databronnen containers over de gehele logistieke keten te volgen en deze reis met verschillende modaliteiten te vatten in een enkel databestand. Tijdens deze sessie krijg je een vooruitblik naar 2022 en gaan we de details in over een nieuw data-product dat NU beschikbaar is. We vragen van deelnemers input voor toepassingen en wensen omtrent de data-ontsluiting.

11:45 Koffiemomentje in de digitale koffiecorner

12:00 Einde 

Je kunt je hier aanmelden

Sluis

Door nieuwe technologische ontwikkelingen is het zeker dat we op een andere manier gaan varen. Maar hoe dat er precies uitziet, en welke gevolgen dat heeft voor onze infrastructuur, daar is nog geen eenduidig beeld over. Om hier een gezamenlijke aanpak voor te ontwikkelen, moeten we heel nauw samenwerken als watersector. Dat doen we binnen DigiShape.

Tom van der Schelde (RWS), programmalijn trekker Water en Logistiek

Programmalijn Water en Logistiek