Alleen op uitnodiging

Op vrijdag 22 april is er een bijeenkomst Digitalisering Noordzee op het Offshore Expertise Centrum te Stellendam. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Rijkswaterstaat, de TO2 federatie en DigiShape.

Digitalisering is volgens ons kabinet één van de belangrijkste voorwaarden voor groei, innovatie en nieuwe bedrijvigheid. Het is ook de sleutel tot het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. Denk aan het duurzaam opwekken van energie, het schoon, veilig en efficiënt inrichten van mobiliteit of het zorgen voor voldoende, gezond en duurzaam geproduceerd voedsel. Deze uitdagingen zijn op de Noordzee actueler dan ooit. Het IDON (Interdepartementaal Directeuren Overleg Noordzee) heeft Rijkswaterstaat daarom opdracht gegeven de voorbereidingen te starten voor een Uitvoeringsprogramma Digitalisering Noordzee.

Het is daarbij belangrijk een goed beeld te hebben van wat de verschillende belangenpartijen in het Noordzeegebied nu en straks nodig hebben aan informatie, informatievoorziening en digitale connectiviteit. Informatie die ook noodzakelijk is om via een gedeeld afwegingskader een realistisch toekomstbeeld voor de Noordzee te kunnen schetsen.

De TO2 instituten en (de partners van) DigiShape zijn belangrijke partners in de digitalisering van de Noordzee. Tijdens de bijeenkomst gaan we het hebben over de ideeën over het onderzoek, ieders betrokkenheid bij lopende digitaliseringsinitiatieven en de mogelijkheden die er zijn om synergie te behalen. We voeren het gesprek aan de hand van drie thema’s waarop momenteel grote transities gaande zijn: Energie & Klimaat, Mobiliteit & Transport en Voedselproductie.

Het programma op hoofdlijnen:

  • Welkom en kennismaking
  • Het Offshore Expertise Centrum als gastheer
  • Introductie onderzoek Uitvoeringsprogramma Digitalisering Noordzee
  • Pitches ‘Transities op de Noordzee’
  • Discussie in themagroepen
  • Conclusies en bepalen vervolg
Dijkmonitoring

Met de DigiShape use case Dijkmonitoring willen we dijkmonitoring effectiever en efficiënter maken door gebruik te maken van de mogelijkheden van remote sensing en digitalisering.

Gerrit Burgers, Rijkswaterstaat

Programmalijn Digitale Dijkmonitoring