Noordzee heatmap

Direct toepasbare data science producten maken waar de watersector mee vooruit kan: dat was het doel van het DigiShape symposium (en ook van DigiShape zelf), dat op 25 november online plaatsvond. Er waren drie sessies, waaruit de deelnemers hun eigen selectie konden maken. Binnenkort delen we hier de presentaties!

Digitwin Noordzee

In de eerste sessie, die over Digitwin Noordzee ging, konden de deelnemers zien welke vorderingen er de afgelopen periode door de werkgroep zijn gemaakt. Zo is er onder andere veel werk gezet in de implementatie van SAMSON, het scheepvaartveiligheidsmodel van MARIN. Lodewijk Abspoel (Ministerie van I&W), die deelneemt in de gebruikersgroep, was net als anderen erg enthousiast over de voortgang. “De Digitwin Noordzee helpt beleidsmakers bij het maken van ruimtelijke plannen,” lichtte hij na de sessie toe. “Denk aan het net gepubliceerde aanvullende ontwerp Programma Noordzee 2022-2027, waarmee het Rijk de CO2 reductie doelen voor 2030 wil halen met meer windparken op zee.” Kortom: hoe meer informatie, data en kaarten de Digitwin kan combineren, onder andere op het gebied van windparken en scheepvaartveiligheid, hoe beter beleid gefundeerd kan worden.

Kennisdelen over drie data science onderwerpen

In de kennisdeelsessie draaide het (inmiddels traditiegetrouw) niet om gelikte verhalen, maar om data science uitdagingen die hands-on met elkaar werden aangepakt. Drie onderwerpen kwamen aan de orde:

  1. Hoe bepaal je de containerhoogte en -aantallen in de haven van Rotterdam met behulp van beeldherkenning?
    In een geanimeerd gesprek over hoe je dit handig zou kunnen aanpakken, kwamen nuttige suggesties naar voren. Denk aan het gebruik van andere databronnen om al een preselectie van de data te kunnen maken en de beeldherkenning dus meer gericht te doen. Ook kwamen er verwijzingen binnen naar online bronnen waar al stukjes algoritme te vinden zijn, vergelijkbare vragen die eerder zijn toegepast bij wegverkeer en nog complexere toepassingen op de zeevaart waar binnenvaart een voorzet voor zou kunnen bieden. Er is afgesproken dat er wordt verkend of hier een afstudeeropdracht van kan worden gemaakt.
  2. Databeheer op de Noordzee
    Het Informatiehuis Marien is bezig met de voorbereiding van het datamanagement voor het onderzoeksprogramma dat voortkomt uit het Noordzee Akkoord. Het doel is om efficiënte data ontsluiting bij de bron te ontwikkelen, waarvoor alle data standaarden met elkaar moeten kunnen communiceren, zowel nationaal als internationaal. Hiervoor zijn een data infrastructuur, -architectuur én uitwisselingsmethode nodig. Voor de uitwisseling is Informatiehuis Marien nu bezig met een RDF*/Linked data Pilot. In de discussie werd snel duidelijk dat terminologie nog niet zo makkelijk vertaalt: Marien/Maritiem, (meta)data standaarden. Maar ook internationaal is het belangrijk dat de uitwisseling op peil wordt gehouden. Onder meer de EU heeft behoefte aan gedeelde standaarden. Hiervoor moeten de juiste mensen internationaal om tafel komen – evenals de data experts vanuit het CIV.
  3. Algoritme naar de data brengen
    Door datarestricties is het vaak niet mogelijk om data over de grenzen van onze organisaties met elkaar uit te wisselen en te gebruiken in onze gezamenlijke algoritmen. Een alternatief is om de algoritmen naar de data te brengen, waarbij alleen de uitkomsten van de algoritmen worden gedeeld en niet de data zelf. Fedor Baart van Deltares leidde hier een interessante discussie over.

De middagsessie, die over de simulatie van scheepvaartbewegingen ging, werd na de presentaties afgebroken door een ‘glitch’ in de software. Helaas heeft er daardoor geen discussie kunnen plaatsvinden. Desondanks was deelnemer Fedor Baart enthousiast over de inhoud: “Ik vond de presentaties over de vaarweg modellen erg nuttig. Mooi om te zien waar iedereen mee bezig is. Hier komen vast wat nieuwe uitwisselingen van info, datasets en algoritmes uit voort, zo verwacht ik.“

We bedanken iedereen die aanwezig was voor de actieve inbreng en kijken uit naar (hopelijk een live) vervolg. Houd de agenda of LinkedIn in de gaten en schrijf je in voor de nieuwsbrief (in de footer van deze pagina) om op de hoogte te blijven. 

bedanktpagina

2019 mei 23 hr reservefoto nkwk nieuwsbericht 736x190 acf cropped

“Met de Digitwin Noordzee willen we een state of the art ondersteunende tool voor beleidsmakers, stakeholders, wetenschappers en burgers maken. Het is een digitale replica van de Noordzee, die gebruik maakt van alle kennis die er op dit moment is, maar is ook flexibel en laat de verantwoordelijkheid bij de beleidsmaker en de stakeholders.” 

Joan Staeb, Rijkswaterstaat

Project Digitwin Noordzee