Noordzeedagen 2021 - DigitwinOp 7 en 8 oktober 2021 waren de Noordzeedagen, waar Digitwin Noordzee aanwezig was om de ontwikkelingen te laten zien. Digitwin Noordzee is een model dat wordt gebouwd en bijgehouden door een aantal DigiShape partners, om de ruimtelijke plannen van de Noordzee en de effecten daarvan inzichtelijker te maken voor beleidsmakers.

“De afgelopen periode hebben we het SAMSON model aan de Digitwin toegevoegd, waardoor we nu meer inzicht kunnen geven in scheepvaartveiligheid," vertelt Joan Staeb (Rijkswaterstaat). "Deze gegevens zijn te combineren met allerlei andere kaarten, waardoor er een steeds completer beeld van de Noordzee ontstaat. Denk aan de plannen voor windmolenparken, de aanwezigheid van Noordzeeboerderijen en schepen die relatief dicht op elkaar varen. In de Digitwin kunnen beleidsmakers kijken wat de risico’s hiervan zijn voor het scheepvaartverkeer en berekenen wat veilige alternatieve routes zijn. Het was mooi en nuttig om dit tijdens de Noordzeedagen aan de aanwezigen te laten zien. Ook de recent opgerichte gebruikersgroep was in groten getale aanwezig om de game en VR omgevingen aan te raken en te filosoferen met andere bezoekers."

Er is flink wat input verzameld om mee verder te gaan. "Het is duidelijk dat er veel behoefte is aan inzicht in verschillende vormen van energie op zee, zoals zonnepanelen en waterstofproductie," voegt Joan Staeb toe. "Maar we krijgen op zo’n dag ook hele praktische opmerkingen binnen. Denk aan een online schetsfunctie en ideeën hoe we het beheer en onderhoud verder kunnen inregelen.”

Meer weten en meedenken over de Digitwin Noordzee? Schrijf je in voor de DigiShape dag op 25 november, waar je een update krijgt van de laatste ontwikkelingen. Er is veel ruimte voor discussie, zowel over de toepassing als ook over de gebruikte methoden.

Meer informatie over de Digitwin Noordzee 

Op de foto: Bram du Saar (RWS, WOZ), Igor Mayer (BUaS), Petra Jeurissen (RWS) en Peter Thijsse (MARIS)

2019 mei 23 hr reservefoto nkwk nieuwsbericht 736x190 acf cropped

Met de use case Droogte willen we de informatievoorziening over droogte verbeteren. Door data met elkaar te combineren, maar ook door nieuwe methoden van sensoring en data science toe te passen, willen we iedere belanghebbende op elk moment kunnen voorzien van het juiste handelingsperspectief.

Dimmie Hendriks, Deltares

Programmalijn Droogte