CybersecurityOp dinsdag 1 februari van 15.30 - 17.00 uur organiseert DigiShape samen met TKI Watertechnologie een webinar rond het onderwerp Cybersecurity in de watersector. 

De aanleiding voor dit webinar is de ontwikkeling van een nationaal en topsector overstijgend programma Cybersecurity. Het doel van onze bijeenkomst is daarom drieledig:

  • vaststellen van de aandachtspunten tav cybersecurity voor de watersector;
  • inventariseren van kansen (en uitdagingen) in relatie tot digitale innovaties;
  • vormen van een compacte community die vanuit de watersector de ontwikkeling van het topsectoren overstijgende programma kan ondersteunen.

Programma

15:30 Welkom en introductie door Chris Karman – DigiShape
15:35 Toelichting op het BGP (Breed Gedragen Programma) Cybersecurity: Patrick de Graaf – kwartiermaker BGP / TNO

Cybersecurity in de watersector vanuit 3 perspectieven

15:45 Bedrijfsleven: Edwin Franse – Company Information Security Officer bij Van Oord
15:55 Waterschappen: Coenraad Doeser – Programma manager Informatieveiligeid & Privacy bij het Waterschapshuis
16:05 (Rijks)overheid: Programmasecretaris & -adviseur ‘Versterken cyberweerbaarheid in de watersector’ / Min I&W

16:15 Discussie en inventarisatie aandachtspunten mbt cybersecurity in de watersector
17:00 Afsluiting en napraten in het online DigiShape café

Deelnemers aan het webinar zijn bij voorkeur ook zelf actief met het onderwerp bezig binnen hun organisatie.

Je kunt je hier aanmelden

Dataopslag en uitwisseling

We werken zoveel mogelijk met open source producten en willen de tool zo goed mogelijk laten aansluiten op het daadwerkelijke gebruik. Daarom organiseren we in elke fase van het project workshops met de DigiShape community om input en feedback te vragen van eindgebruikers en specialisten. Zo krijgen we een compleet beeld van de mogelijke databronnen en kijken we ook samen naar de benodigde functionaliteit en de analysemogelijkheden.

Joost Stenfert, HKV Lijn in Water

Programmalijn Dataopslag en Uitwisseling