CybersecurityOp dinsdag 1 februari van 15.30 - 17.00 uur organiseert DigiShape samen met TKI Watertechnologie een webinar rond het onderwerp Cybersecurity in de watersector. 

De aanleiding voor dit webinar is de ontwikkeling van een nationaal en topsector overstijgend programma Cybersecurity. Het doel van onze bijeenkomst is daarom drieledig:

  • vaststellen van de aandachtspunten tav cybersecurity voor de watersector;
  • inventariseren van kansen (en uitdagingen) in relatie tot digitale innovaties;
  • vormen van een compacte community die vanuit de watersector de ontwikkeling van het topsectoren overstijgende programma kan ondersteunen.

Programma

15:30 Welkom en introductie door Chris Karman – DigiShape
15:35 Toelichting op het BGP (Breed Gedragen Programma) Cybersecurity: Patrick de Graaf – kwartiermaker BGP / TNO

Cybersecurity in de watersector vanuit 3 perspectieven

15:45 Bedrijfsleven: Edwin Franse – Company Information Security Officer bij Van Oord
15:55 Waterschappen: Coenraad Doeser – Programma manager Informatieveiligeid & Privacy bij het Waterschapshuis
16:05 (Rijks)overheid: Programmasecretaris & -adviseur ‘Versterken cyberweerbaarheid in de watersector’ / Min I&W

16:15 Discussie en inventarisatie aandachtspunten mbt cybersecurity in de watersector
17:00 Afsluiting en napraten in het online DigiShape café

Deelnemers aan het webinar zijn bij voorkeur ook zelf actief met het onderwerp bezig binnen hun organisatie.

Je kunt je hier aanmelden

Dijkmonitoring

Met de DigiShape use case Dijkmonitoring willen we dijkmonitoring effectiever en efficiënter maken door gebruik te maken van de mogelijkheden van remote sensing en digitalisering.

Gerrit Burgers, Rijkswaterstaat

Programmalijn Digitale Dijkmonitoring