Seedmoney call

English: below. Na de succesvolle seedmoney call van vorig jaar, is er nu weer een kans om financiering te krijgen voor je innovatieve idee voor de toepassing van datascience in de watersector. Met deze seedmoney call willen we de ontwikkeling van goede en veelbelovende ideeën stimuleren, zonder dat er al meteen een duidelijke business case nodig is.

We verwachten in totaal drie seemoney voorstellen toe te kennen en elk winnend voorstel ontvangt maximaal 10.000 euro. Het uitgangspunt is dat jonge professionals van verschillende DigiShape partners samenwerken aan een idee dat zich richt op de toepassing van kunstmatige intelligentie om problemen uit de echte wereld op te lossen. Actieve betrokkenheid van een externe eindgebruiker wordt dus aangemoedigd!

Timeline

 • Deadline voor het indienen van voorstellen: 2 juni per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Pitch tijdens de DigiShape dag: 27 juni
 • Besluit over subsidietoekenning: vóór 14 juli
 • Start projecten: 1 september
 • Afronding van de projecten: vóór 31 december 2023

Voorwaarden

 • Alleen DigiShape partners komen in aanmerking voor financiering. Andere organisaties kunnen als partner aan het project deelnemen;
 • Minimaal twee DS partners moeten samenwerken in een voorstel;
 • Het project moet in lijn zijn met de doelstellingen van DigiShape en de potentie hebben om op te schalen naar de volgende fase;
 • De verwachte eigen bijdrage in de projectkosten is 50%;
 • Elk voorstel wordt gepitcht tijdens de DigiShape dag op 27 juni. Deze pitch sessie staat open voor alle DigiShape partners om de ideeën aan te scherpen en nieuwe partners aan het project te verbinden;
 • Je idee wordt ingediend volgens het bijgevoegde format en mag niet langer zijn dan 2 A4-tjes.

We kijken uit naar jullie voorstellen!

Meer informatie 

ENGLISH VERSION

After last year's successful seedmoney call, there is again an opportunity to get funding for your innovative idea for data science in the water sector! With this seedmoney call we would like to stimulate the development of good and promising ideas, without yet the need for a clear business case.

We expect to grant three seedmoney proposals and each winning proposal will receive a maximum of 10.000 Euro. Our starting point is that young professionals from different DigiShape partners work together on an idea that focuses on the application of artificial intelligence to solve real world problems. Active involvement of an external end user is therefore encouraged!

Timeline

 • Deadline for proposal submission: 2 June by email to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Pitch during the DigiShape day: 27 June
 • Decision on grant awards: before 14 July
 • Start of projects: 1 September
 • Completion of projects: before 31 December 2023

Conditions

 • Only DigiShape partners are eligible for funding. Other organizations may participate as partners in the project;
 • At least two DS partners must collaborate on a proposal;
 • The project must be in line with DigiShape objectives and have the potential for upscaling to the next phase;
 • The expected own contribution to the project costs is 50%;
 • Each proposal will be pitched during the DigiShape day on June 27. This pitch session is open to all DigiShape partners to sharpen the ideas and to connect new partners to the project;
 • Your idea will be submitted using the enclosed format and will not exceed 2 A4 sheets.
Project 3D platform

We visualiseren de Noordzee via een VR-bril met een koptelefoon. Zo kun je vanuit verschillende gezichtspunten, zowel onder water als boven water zien en horen wat er gebeurt als je een windmolenpark op zee bouwt of als er een boot komt overvaren. Alles wat je beleeft is gebaseerd op echte data, dus niet fictief. Dat is volgens mij uniek, ik heb hier in ieder geval nog geen andere voorbeelden van gezien.

Petra Jeurissen, RWS

Project 3D platform