Dimmie Hendriks

DigiShape partners mochten hun ideeën pitchen tijdens de DigiShape dag op 6 april. Drie innovatieve ideeën zijn beloond met 10.000 euro seedmoney om het idee een aantal stappen verder te brengen.

"Deze call was bedoeld om de ontwikkeling van goede en veelbelovende ideeën te stimuleren, zonder dat de businesscase per se al helder moet zijn," vertelt Chris Karman. "Ideeën als deze sneuvelen vaak als ze onderdeel moeten worden van langlopende projectontwikkelingen. Met onze seedmoney geven we ze de ruimte om toch tot wasdom te komen. We hadden oorspronkelijk het idee om één winnaar uit te kiezen, maar we waren dermate onder de indruk van de pitches, dat we hebben besloten ze alledrie met seedmoney vanuit DigiShape te ondersteunen." 

De winnaars

Digitization of Borehole Log Reports

Wiebke pitch440Boorbeschrijvingen zijn gedetailleerde gegevensregistraties van de gevonden grondsoorten, dieptes van laagovergangen en aanvullende metingen zoals sterkte. Ze zijn belangrijk voor ontwerpdoeleinden, bijvoorbeeld om de interactie tussen de bodem en de te bouwen constructies vast te stellen. Het ontsluiten en delen van dit soort geoinformatie is enorm belangrijk voor de uitdagingen van de komende jaren, zoals het beheer en onderhoud van natte kunstwerken. Veel data is echter alleen in pdf's beschikbaar.

Met dit voorstel wil Boskalis een methode ontwikkelen om de informatie uit deze pdf’s om te zetten in deelbare data. Wiebke Jäger van Boskalis legde tijdens haar pitch de voordelen hiervan uit. Het zal de efficiëntie, consistentie en kwaliteit van het datadigitaliseringsproces voor alle partners verbeteren. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om kennis en vaardigheden te delen voor het verwerken en analyseren van ongestructureerde documenten met behulp van datawetenschapstechnieken. Denk aan machine learning, deep learning, optische tekenherkenning of natuurlijke taalverwerking. 

Not missing out on near misses

Fedor pitch440Nautische veiligheidsstudies op de Nederlandse binnenwateren zijn gebaseerd op ongevallenregistraties en expertadviezen. Deze methoden zijn vooral gericht op de top van de risicopiramide, namelijk geregistreerde ongevallen. Door ook bijna-ongevallen te analyseren, kan de veiligheid van de vaarwegen verbeterd worden.

In dit project werken de TU Delft, Witteveen & Bos en Deltares aan een eerste dataset van bijna-ongevallen. Fedor Baart van Deltares legde tijdens de pitch uit wat ze willen gaan doen. Alle beroepsschepen en sommige recreatievaartuigen zenden een AIS-signaal uit, waarmee bijna-ongevallen opgespoord kunnen worden. Het projectteam wil deze gegevens visualiseren met behulp van een tijdreeks/replay-component, zodat ze deze vervolgens samen andere informatie (bijvoorbeeld stromingen en diepgang) kunnen inspecteren. Op basis van deze inspecties kan het team beginnen met het classificeren (AI), verfijnen en uitbreiden van de dataset.

Vaarwegonderhoud: voorspellen waterdiepte met machine learning

Een minimale waterdiepte op rivieren is nodig om scheepvaart mogelijk te maken, maar het is lastig om hiervan een goed beeld te krijgen. De bodem van rivieren is continu in beweging. In combinatie met een variërende afvoer, sedimenteigenschappen en riviergeometrie is het complex om de waterdiepte te bepalen. Daarom wordt de bodem continu gepeild om de minst gepeilde diepte te bepalen én het benodigde baggerwerk vast te stellen.

Tijdens zijn pitch legde Andries Paarlberg van HKV uit dat een goede voorspelling van de verwachte waterdiepte naast de metingen enorm kan helpen om onderhoudswerkzaamheden te concentreren op precies dié locaties waar scheepvaartknelpunten kunnen ontstaan. En het kan helpen bij het bepalen van de beladingsgraad voor binnenvaartschepen. Met behulp van verschillende machine learning technieken gaat HKV met een aantal partners aan slag met een tool om de om bodemhoogtes voldoende accuraat te kunnen voorspellen en de onderhoudswerkzaamheden en binnenvaartschepen te voorzien van de juiste informatie.

Lees meer

Wil je meer weten over deze winnende projecten? Houd de nieuwsbrief en website dan in de gaten, de komende tijd lees je hier interviews met de pitchers.

Meeting

Als consultancy bedrijf moet je vaak door allerlei hoepels van inkoop en regelgeving heen springen om in projecten te mogen uitvoeren. Bij DigiShape werkt dat anders: je bent met gelijkgestemden van zowel overheden als commerciële partijen in gesprek en inventariseert samen welke mogelijke oplossingen er zijn voor de problemen die er spelen. Dat geeft veel positieve energie.

Bart van Mierlo, PeriPlus

Organisatie en partners