noorzeeOp vrijdag 22 april organiseerden Rijkswaterstaat, de TO2-federatie en DigiShape de bijeenkomst Digitalisering Noordzee. Met een mooie mix van 45 vertegenwoordigers van kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven gingen we in op de doelen van een Uitvoeringsprogramma Digitalisering Noordzee. Ook bespraken we ieders betrokkenheid bij lopende digitaliseringsinitiatieven en de mogelijkheden die er zijn om synergie te behalen.

De bijeenkomst op het Offshore Expertise Centrum te Stellendam startte met een introductie door Wim van Urk van het DGWB. Hij schetste - namens de ministeries vertegenwoordigd in het IDON (Interdepartementaal Directeuren Overleg Noordzee) - het belang van een Uitvoeringsprogramma Digitalisering Noordzee. Dit programma is belangrijk voor alle thema’s waarop momenteel grote transities gaande zijn: Energie & Klimaat, Mobiliteit & Transport en Voedselproductie. Daarna volgden pitches vanuit 4 perspectieven: blauwe economie (gebruik), ecosystemen, nautische veiligheid en klimaat.

De pitches werden gevolgd door een zeer levendige discussie. In deelgroepen werden langs dezelfde 4 perspectieven de stip op de horizon en de uitdagingen die we tegenkomen om richting die stip te koersen geschetst. Alhoewel de formele bijeenkomst was afgerond, ging de discussie levendig door tijdens de lunch. De dag werd afgesloten met een rondleiding door het Offshore Expertise Centrum van Rijkswaterstaat.

Cas Willems, adviseur van het Offshore Expertise Centrum: "Voor mij en mijn Rijkswaterstaat-collega’s van het Offshore Expertise Centrum was het een zeer geslaagde dag. Het was de kick off voor DigiShape-partners, de TO2-federatie en Rijkswaterstaat om samen te werken aan de digitalisering van de Noordzee."

Over het Uitvoeringsprogramma Digitalisering Noordzee

Bas Kolen in Waterkeringen sessieDigitalisering is volgens ons kabinet één van de belangrijkste voorwaarden voor groei, innovatie en nieuwe bedrijvigheid. Het is ook de sleutel tot het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. Denk aan het duurzaam opwekken van energie, het schoon, veilig en efficiënt inrichten van mobiliteit of het zorgen voor voldoende, gezond en duurzaam geproduceerd voedsel. Deze uitdagingen zijn op de Noordzee actueler dan ooit. Het IDON (Interdepartementaal Directeuren Overleg Noordzee) heeft Rijkswaterstaat daarom opdracht gegeven de voorbereidingen te starten voor een Uitvoeringsprogramma Digitalisering Noordzee.

Het is daarbij belangrijk een goed beeld te hebben van wat de verschillende belangenpartijen in het Noordzeegebied nu en straks nodig hebben aan informatie, informatievoorziening en digitale connectiviteit. Informatie die ook noodzakelijk is om via een gedeeld afwegingskader een realistisch toekomstbeeld voor de Noordzee te kunnen schetsen.

Dataopslag en uitwisseling

We werken zoveel mogelijk met open source producten en willen de tool zo goed mogelijk laten aansluiten op het daadwerkelijke gebruik. Daarom organiseren we in elke fase van het project workshops met de DigiShape community om input en feedback te vragen van eindgebruikers en specialisten. Zo krijgen we een compleet beeld van de mogelijke databronnen en kijken we ook samen naar de benodigde functionaliteit en de analysemogelijkheden.

Joost Stenfert, HKV Lijn in Water

Programmalijn Dataopslag en Uitwisseling