Cybersecurity

De tweede nieuwsbrief van het programma Versterken Cyberweerbaarheid in de watersector van 2022 is uit met onderwerpen als: red teaming, digital twins en patchmanagement. 

pdfDownload de nieuwsbrief #2-2022 in pdf

DigiShape is partner aangesloten van dit programma van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, om kennis en knowhow rondom cyberweerbaarheid te ontwikkelen en verder te verspreiden.

Zeewering West-Kapelle

Met de DigiShape use case Markermeer-IJmeer willen we door het combineren van data en het gebruiken van innovatieve data science en bewerkingstechnieken een completer beeld krijgen van het doorzicht in het Markermeer en IJmeer.

Marcel Kotte, Rijkswaterstaat

Project Markermeer-IJmeer