MARIN SMB model in golvenOp dinsdag 27 juni 2023 is er een DigiShape dag bij Van Oord in Rotterdam. In de ochtend gaan we in op het thema 'Grondkerende constructies en geo-engineering' en in de middag op 'Water en Logistiek'. Ook voeren we het gesprek over hoe we code, data en algoritmen als community optimaal met elkaar delen. Én we laten we ons inspireren door de voorstellen die voor de DigiShape seedmoney call 2023 zijn binnengekomen.

Een dag vol kennis en inspiratie. Schrijf je in voor de ochtend,  middag of beiden (altijd inclusief netwerklunch).

 

Praktisch

  • Dinsdag 27 juni
  • 10:00 - 16:00
  • Locatie: Van Oord, Schaardijk 211, 3063 NH Rotterdam
  • Schrijf je in
  • Vragen? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Programma

09:45 Inloop

10:00 Ochtendprogramma Geo engineering en grondkerende constructies

- Sessie over data-uitwisseling in geo-engineering

Het Havenbedrijf Rotterdam deelt als start van de sessie hun ervaringen met het delen van data. Daarna gaan we met elkaar in gesprek: Waar lopen de aanwezigen tegenaan? Wat zijn de ervaringen op juridisch vlak, op het gebied van vertrouwelijkheid, op het gebied van interne en externe overdracht, systemen, etc? En wat is er nodig om eventuele drempels weg te nemen?

- Sessie over grondkerende constructies

Ken Gavin van TU Delft licht toe hoe het programma grondkerende constructies leidt tot meerwaarde voor het Havenbedrijf Rotterdam. Hij gaat daarbij in op successen uit het verleden en vertelt over de huidige stand van zaken. Daarbij komen onderwerpen als grout ankers, corrosie en kademodellen aan de orde. Ook wordt besproken hoe we anderen, zoals PhD's en MSc's kunnen faciliteren om bij te dragen aan de te ontwikkelen code en data.

- Sessie over geoengineering code community

Na goede ervaringen in andere domeinen, bespreken we de kansen en uitdagingen van een code community rondom geo-engineering. Hoe zorgen we ervoor dat alle instrumenten en deelbare tools de hele community ten goede komen en we samen voort kunnen bouwen op wat er al is? Hier ligt bij uitstek een taak voor DigiShape en het DigiShape Open Source Platform dat in ontwikkeling is: wat is er nodig om een snelle start te maken?

12:00 Netwerklunch met seedmoney pitches

Of je nu komt voor het ochtend programma en/of het middagprogramma, we hopen dat iedereen komt lunchen. Er is ruim gelegenheid om te netwerken en we luisteren naar de pitches voor de DigiShape seedmoney 2023

13.30 Middagprogramma Water en logistiek

- Sessie operationele aan/bijsturing van logistieke processen (DigiPACT)

Fedor Baart van Deltares geeft een update over het DigiPACT project, dat door Resilient Delta (TU Delft, Erasmus Universiteit, Erasmus MC), Deltares en DigiShape is uitgevoerd. Het project was gericht op het koppelen van real time logdata van schepen met actuele situational awareness informatie en simulatie. DigiPact heeft laten zien dat het mogelijk is om in een operationele setting uitvoeringsstrategieën in real time te laten herbereken zodat gereageerd kan worden op veranderende omstandigheden buiten.

- Sessie Trans2

Rolien van der Mark (Deltares) informeert de aanwezigen over het recent met een eerste sprint opgestartte Trans2 project. Centraal in dit project staat het handelingsperspectief voor de schipper. Het is een vervolg op de Digital Twin Vaawegcorridor, waarin nu ook rekening wordt gehouden met klimaatverandering en laag water situaties (zowel voor logistiek als voor nautiek). Daarnaast wordt in deze sessie ook met de aanwezigen verkend wat de beste insteek is voor de volgende sprint die binnen het project wordt opgepakt.

- Sessie Water en Logistiek code community

OpenCLSim is open source logistieke simulatie software, die draait bij TU Delft. Iedereen mag er gebruik van maken en er code voor ontwikkelen. Een spreker van Witteveen + Bos komt vertellen over de Critical Path Tool, die in dit verband is ontwikkeld. TUDelft zal toelichten hoe OpenCLSim en OpenTNSim worden geintegreerd en hoe deze integratie toegepast kan worden in het onderwijs. Ook andere tools komen aan de orde.

- Discussie nationaal model instrumentarium voor water en logistiek

Deze discussie sluit aan op de code community uit de vorige sessie. Zoals er een nationaal hydrologisch instrumentarium is, lijkt er ook een duidelijke behoefte te zijn aan zo'n instrumentarium voor het vaarwegbeheer. In deze sessie bespreken we met elkaar wat hier voor nodig is en op welke manier DigiShape hier een bijdrage aan kan leveren.

16.00 Borrel

Schrijf je in

Afbeelding: Quay wall Amaliahaven, by M. van Koningsveld, licenced under CC BY-SA 4.0

Zeewering West-Kapelle

Met de use case Logistieke simulatie toolbox integreren we ons inzicht in het watersysteem met kennis over de logistiek. Deze economische component maakt het extra interessant

Mark van Koningsveld, TU Delft

Programmalijn Water en Logistiek