Mark van Koningsveld-- In verband met de aangescherpte COVID-maatregelen is de oratie van Mark van Koningsveld uitgesteld tot het voorjaar van 2022 --

Op vrijdag 19 november wordt Mark van Koningsveld benoemd tot hoogleraar ‘Port and Waterways’ aan de Technische Universiteit Delft.

Mark is één van de trekkers van DigiShape en vanaf het prille begin bij DigiShape betrokken (lees ook het interview met Mark). De DigiShape community is van harte uitgenodigd om zijn oratie ‘Charging into the uncharted’ bij te wonen.

In de oratie licht Mark zijn visie op haven- en watersystemen toe in een wereld die continu aan verandering onderhevig is. Daarbij is uiteraard ook een grote rol voor data en artificial intelligence weggelegd. In de ochtend is er een symposium waarin je meer over de onderzoekslijnen van zijn onderzoeksgroep hoort en de verschillende onderzoekers en andere betrokkenen kunt ontmoeten.

Aanmelden en lecture notes

Meld je hier aan en bekijk de lecture notes

Ochtend symposium: 'Addressing the challenges of future ports and waterways'

Locatie: Aula - Mekelweg 5 in Delft (Auditorium 2e verdieping en Foyer 1e verdieping)

De verwevenheid van onderwijs, onderzoek en valorisatie is een belangrijk strategisch uitgangspunt van de TU Delft. Nieuw onderzoek moet zijn weg vinden naar het onderwijsprogramma. Onderzoek en praktijk moeten elkaar inspireren. Tijdens dit symposium maakt u kennis met de huidige onderzoekslijnen van de leerstoelgroep Havens en Waterwegen en ontmoet u de onderzoekers achter deze lijnen. We laten zien hoe we nieuwe onderzoeksresultaten integreren in ons onderwijsprogramma. Experts van onze externe partners zullen hun ervaringen met de toepassing van onze onderzoeksresultaten delen.

09:30 - 10:00 Welkom en koffie
10:00 - 11:00 Havens en waterwegen aan de TU Delft - onderzoeksthema's, onderzoekers en onderwijs
11:00 - 11:30 Koffiepauze
11:30 - 12:30 Innovatie en impact - samenwerkingsverbanden met overheid en bedrijfsleven en nieuwe ontwikkelingen
12:30 - 14:00 Meet the researchers & announcements - Geniet van een netwerklunch en laat je bijpraten over het laatste nieuws

Middag oratie ‘Charging into the unchartered’

Locatie: Aula TU Delft - Mekelweg 5 te Delft (Auditorium 2e verdieping)

Haven- en vaarwegsystemen worden voortdurend aangezet tot verandering. In de concurrerende wereldeconomie is niet handelen geen optie. Maar voor welke toekomst moeten we plannen maken? En hoe kunnen we inzicht krijgen in complexe afwegingen? In zijn inaugurele rede zal Mark van Koningsveld ingaan op zijn visie voor het werkveld Havens en Waterwegen, de uitdagingen waar we de komende jaren voor staan en wat dit betekent voor onderzoek, onderwijs en valorisatie.

14:30 - 15:00 Aankomst van genodigden
15:00 - 16:00 Inaugurele toespraak: "Charging into the Unchartered"
16:00 - 18:00 Receptie in de foyer

Meeting

Als consultancy bedrijf moet je vaak door allerlei hoepels van inkoop en regelgeving heen springen om in projecten te mogen uitvoeren. Bij DigiShape werkt dat anders: je bent met gelijkgestemden van zowel overheden als commerciële partijen in gesprek en inventariseert samen welke mogelijke oplossingen er zijn voor de problemen die er spelen. Dat geeft veel positieve energie.

Bart van Mierlo, PeriPlus

Organisatie en partners