pitch digitale rivier benno bultink 1We zijn nu bijna een jaar onderweg met DigiShape als proeftuin onder de Topsector Water en Maritiem! Tijd om het gesprek aan te gaan met Mark van Koningsveld, één van de trekkers van DigiShape en vanaf het prille begin bij DigiShape betrokken.

Mark, hoe is DigiShape ontstaan?

'Het idee voor DigiShape is ongeveer vijf jaar geleden vanuit de Topsector Water ontstaan. Interessant in deze context is dat in 2008 het publiek-private innovatieprogramma EcoShape - Building with Nature werd gestart, om het thema duurzaamheid voor infrastructuurprojecten een gezamenlijke boost te geven. Wij vonden dat er voor de digitalisering van de watersector iets soortgelijks moest worden opgetuigd.

De Topsector Water en Maritiem heeft DigiShape als idee een aantal jaren terug al omarmd. Eind 2017, begin 2018 werd het gekozen als een van de Topsector demonstratieprojecten, waarna het balletje echt is gaan rollen. Met partners vanuit de gouden driehoek Van Oord, Deltares en Rijkswaterstaat hebben we het afgelopen jaar hard gewerkt om de basis voor het DigiShape programma stevig neer te zetten.'

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen tijd en waar gaat het naartoe?

'Er is een buzz rondom DigiShape ontstaan. Je hoort het woord overal vallen en de DigiShape dagen worden steeds beter bezocht. Ons nieuwe boegbeeld vanuit Topsector Water en Maritiem, Annemieke Nijhof, heeft op ons laatste partnerberaad aangegeven dat ook zij DigiShape als een belangrijk speerpunt ziet. Dus er zit meer dan genoeg energie in.

Het afgelopen jaar hebben we met de drie partners een raamwerk voor DigiShape opgezet. Daarbij is wel inspiratie opgedaan vanuit EcoShape, maar DigiShape is niet hetzelfde! We zijn nu op zoek naar, en in gesprek met, nieuwe partners om met elkaar af te spreken hoe we kunnen samenwerken om de digitalisering in de watersector te versnellen.'

Je krijgt dan vast de vraag: what’s in it for me?

'Dat klopt. En mijn eerste antwoord is dan altijd: wat wil je eraan hebben? DigiShape is gevuld met ideeën waar iedereen energie van krijgt. We werken samen uit waar de toegevoegde waarde van samenwerking ligt. Wat zijn de gebieden waar we sterker uitkomen doordat we ze samen oppakken? Hoe dat concreet eruit ziet, kunnen we alleen met elkaar invullen.

Tegelijkertijd hebben we inmiddels een raamwerk neergezet waar de toegevoegde waarde uit blijkt. DigiShape houdt zich vooral bezig met precompetitieve ontwikkelingen. Dat zijn producten waar iedereen baat bij heeft, die openbaar zijn en waarvoor bredere acceptatie in de community nodig is. Denk aan nieuwe standaarden, generieke toolboxen, een gedeelde consensus over bepaalde analysemethoden of human capital onderwerpen als: hoe zorgen we dat we genoeg gekwalificeerde mensen hebben voor nu en in de toekomst? Maar dat zijn echt alleen voorbeelden. Waar de DigiShape community straks al haar energie in gaat stoppen, wordt echt door de partners zelf bepaald. Als deelnemer kun je naar DigiShape dagen komen voor inspiratie en netwerken, maar om de agenda te kunnen beïnvloeden moet je partner worden.'

Er zijn al behoorlijk wat overheden en consortia bezig met digitaliserings- en innovatievragen. Wat voegt DigiShape hieraan toe?

'Het simpele antwoord is dat DigiShape zich vooral richt op de watersector. Maar daarnaast is onze kracht is dat we met partners (willen) werken die echt invested zijn. We zijn niet alleen een platform om ideeën te genereren, maar werken vooral actief aan cases en pilots om echt iets voor elkaar te brengen. Wat dat betreft lijkt DigiShape wel weer veel op EcoShape: om stappen voorwaarts te maken binnen de verschillende use cases wordt gewerkt aan concrete pilots. Binnen EcoShape heeft zich dat bijvoorbeeld vertaald in concrete pilot toepassingen zoals een praktijkproef voor zandige versterking van de Houtribdijk, het Kleirijperij project en een project voor mangrove herstel in Indonesië.

De eerste twee maanden van 2020 willen we uittrekken om samen met geïnteresseerde partijen vergelijkbare interessante pilots te ontwikkelen voor DigiShape, maar dan uiteraard op het gebied van digitalisering. Als we daarin slagen, hopen we in maart 2020 nieuwe partners te kunnen verwelkomen, waarna we echt van start kunnen.'

Meer informatie

Zeewering West-Kapelle

Met de use case Logistieke simulatie toolbox integreren we ons inzicht in het watersysteem met kennis over de logistiek. Deze economische component maakt het extra interessant

Mark van Koningsveld, TU Delft

Programmalijn Water en Logistiek