ihmviewerOp donderdag 22 april van 15:30-17:00 is er een klankbordsessie voor de Dataviewer Noordzee.

Op basis van de designsessie van 18 februari j.l., wordt momenteel nagedacht over de ‘core’ en de (data) architectuur van de viewer. Tijdens deze klankbordsessie bespreken we de belangrijkste kwesties: welke onderdelen vallen binnen de core, wat zijn de belangrijkste add-ons etc.

Je kunt je hier aanmelden!

Lees ook het pdfrapport van de designsessie op 18 februari 2021

Dataopslag en uitwisseling

We werken zoveel mogelijk met open source producten en willen de tool zo goed mogelijk laten aansluiten op het daadwerkelijke gebruik. Daarom organiseren we in elke fase van het project workshops met de DigiShape community om input en feedback te vragen van eindgebruikers en specialisten. Zo krijgen we een compleet beeld van de mogelijke databronnen en kijken we ook samen naar de benodigde functionaliteit en de analysemogelijkheden.

Joost Stenfert, HKV Lijn in Water

Programmalijn Dataopslag en Uitwisseling