DigiShape dag 3 oktober 2019Op 3 oktober 2019 was er een DigiShape dag bij Deltares in Delft. Op deze dag stonden de onderwerpen Dijkmonitoring, Water en Logistiek, de Digitale Rivier, Markermeer / Ijmeer en Droogte centraal. Hieronder vind je de beschikbare verslagen.

Markermeer / Ijmeer

Dit najaar organiseren partners van het programma Digishape een prijsvraag voor het schrijven van een casus Markermeer en IJmeer. De casus staat open voor iedereen die interesse heeft in het analyseren en toepassen van data. In deze informatiesessie is de prijsvraag toegelicht en was er ruimte voor het stellen van vragen.

Digitale dijkmonitoring

Waar in de vorige Digishape sessies de nadruk op de ‘aanbod’ kant lag, stond deze sessie de ‘vraag’ kant centraal: we stellen doelen vast voor digitale dijkmonitoring, gezien vanuit de beheerder. Waarom en wanneer is dijkmonitoring interessant voor beheerders? Welke stappen kunnen we gezamenlijk gaan zetten om deze doelen te behalen?

We hebben steeds meer gegevens van onze waterkeringen. Tegelijkertijd verbeteren de analysetechnieken en zijn we in staat om diverse aspecten van de kering te monitoren. Dit biedt veel interessante mogelijkheden. Wat is er nodig om hier beter gebruik van te maken?

Het gesprek tussen tussen gebruikers en aanbieders van dijkmonitoring informatie kwam goed op gang. In de eerste werksessie kwamen voorbeelden van behoeftes aan meer/betere dijkmonitoring en geslaagde toepassingen innovatie dijkmonitoring voorbij. In de tweede werksessie zijn de programmadoelen en aanpak van Digitale Dijkmonitoring besproken.

pdfLees het hele verslag

Droogte

Binnen de use case droogte wordt gewerkt aan een  informatiesysteem met landelijke dekking en betrouwbare informatie. Arcadis heeft hierover een praatplaat data science gemaakt, die kan dienen als vertrekpunt. Tijdens deze DigiShape bijeenkomst hebben de aanwezigen een inventarisatie gemaakt van lopende initiatieven die hieraan kunnen bijdragen. BIj de komende DigiShape bijeenkomsten kunnen eindgebruikers en aanbieders hierover informatie uitwisselen en nodigen we sprekers uit om hun vragen en oplossingen te presenteren.

Zeewering West-Kapelle

Met de use case Logistieke simulatie toolbox integreren we ons inzicht in het watersysteem met kennis over de logistiek. Deze economische component maakt het extra interessant

Mark van Koningsveld, TU Delft

Programmalijn Water en Logistiek