Cybersecurity

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief uit van het programma Versterken Cyberweerbaarheid in de watersector. De onderwerpen zijn onder andere: de kamerbrief 'Versterken weerbaarheid in de watersector', een bestuurlijke cybertafel over ketenanalyses, en de afronding van een pilot bij de gemeente Breda en Waterschap Brabantse Delta die gaat over ketenanalyse met een focus op de keten afvalwater.

pdfDownload de nieuwsbrief #3-2022 in pdf

DigiShape is partner aangesloten van dit programma van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, om kennis en knowhow rondom cyberweerbaarheid te ontwikkelen en verder te verspreiden.

Meeting

Als consultancy bedrijf moet je vaak door allerlei hoepels van inkoop en regelgeving heen springen om in projecten te mogen uitvoeren. Bij DigiShape werkt dat anders: je bent met gelijkgestemden van zowel overheden als commerci├źle partijen in gesprek en inventariseert samen welke mogelijke oplossingen er zijn voor de problemen die er spelen. Dat geeft veel positieve energie.

Bart van Mierlo, PeriPlus

Organisatie en partners