Cybersecurity

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief uit van het programma Versterken Cyberweerbaarheid in de watersector. De onderwerpen zijn onder andere: de kamerbrief 'Versterken weerbaarheid in de watersector', een bestuurlijke cybertafel over ketenanalyses, en de afronding van een pilot bij de gemeente Breda en Waterschap Brabantse Delta die gaat over ketenanalyse met een focus op de keten afvalwater.

pdfDownload de nieuwsbrief #3-2022 in pdf

DigiShape is partner aangesloten van dit programma van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, om kennis en knowhow rondom cyberweerbaarheid te ontwikkelen en verder te verspreiden.

Dijkmonitoring

Met de DigiShape use case Dijkmonitoring willen we dijkmonitoring effectiever en efficiĆ«nter maken door gebruik te maken van de mogelijkheden van remote sensing en digitalisering.

Gerrit Burgers, Rijkswaterstaat

Programmalijn Digitale Dijkmonitoring