Cybersecurity

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief uit van het programma Versterken Cyberweerbaarheid in de watersector. De onderwerpen zijn onder andere: de kamerbrief 'Versterken weerbaarheid in de watersector', een bestuurlijke cybertafel over ketenanalyses, en de afronding van een pilot bij de gemeente Breda en Waterschap Brabantse Delta die gaat over ketenanalyse met een focus op de keten afvalwater.

pdfDownload de nieuwsbrief #3-2022 in pdf

DigiShape is partner aangesloten van dit programma van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, om kennis en knowhow rondom cyberweerbaarheid te ontwikkelen en verder te verspreiden.

2019 mei 23 hr reservefoto nkwk nieuwsbericht 736x190 acf cropped

Samenwerken, innoveren, (engineerings)kennis en data. Binnen de waterbouw en Van Oord belangrijke ingredi├źnten voor succes, die we ook via Digishape met de sector verder willen ontwikkelen en delen. Wij zien als mede initiatiefnemer het belang van vergaande digitalisering en willen hieraan een bijdrage leveren met onze kennis en ons uitgebreide netwerk.

Ivar Daemen, Van Oord

Over Digishape