NGF sessie digitalisering Noordzee

Op woensdag 5 oktober was er een DigiShape werksessie, waarin we input hebben verzameld voor het Nationaal Groeifonds voorstel 'Impuls Digitale Noordzee,' dat bij het Rijk in ontwikkeling is.

Tijdens de werksessie, die door Arcadis werd gehost, werden de volgende business cases verder uitgewerkt.

Object detectie

Een actuele, toegankelijke en historische integrale “situation of awareness” vergaren van objecten (o.a. schepen, dieren, geografische verschillen, vervuiling etc.) op de Noordzee op een efficiënte, wendbare, betrouwbare en schaalbare manier m.b.t. multidisciplinaire aspecten. Door gebruik te maken van computer visie (Artificial Intelligence) kunnen de objecten en de activiteiten rondom de objecten worden geclassificeerd. gedrag detecteert. 

DigiTwin Noordzee

Kunnen we de ruimtelijke plannen van de Noordzee en de effecten daarvan inzichtelijker maken door data met elkaar te combineren en gebruik te maken van geavanceerde verwerkingstechnieken? Dat is de vraag die centraal staat in het project Digitwin Noordzee.

Gemeenschappelijke Operationeel Beeld

Situationeel bewustzijn of wel Situational Awareness (SA) is een essentieel onderdeel van effectieve besluitvorming in de maritieme omgeving. Het concept van een gezamenlijk situationeel beeld of wel Common Operational Picture (COP) houdt in dat er, via welke middelen dan ook, voldoende informatie uitgewisseld wordt om de verantwoordelijk gezagvoerder en of VTS-operator in staat te stellen een overeenkomstig beeld te creëren van de positie, operationele toestand, beoogde koers en werkelijke beweging van schepen in zijn gebied.

Detectie krabbende schepen

Detecteren afwijkend gedrag van schepen om zowel in als buiten de ankergebieden eerder krabben te herkennen en sneller mitigerende acties te ondernemen.

Testbed en adoptie

De toenemende drukte en complexiteit op de Noordzee maakt dat de we een stap voorwaarts moeten maken in deze informatievoorziening. Het duurzaam maken, onderhouden en gebruiken van een digitale Noordzee start bij de standaardisatie van de geo-informatie en de uitwisseling daarvan.

Met het S 100 datamodel wordt internationaal de basis gelegd voor een gelaagde opbouw van kaart gerelateerde informatie. Het gaat hierbij naast de ENC kaart o.a om bathymetrie, stroming, verkeersmanagement en navigatie waarschuwingen. Voor een vlot en veilig gebruik van de Noordzee dient op nationaal niveau de ontwikkeling van S100 data te worden opgepakt, gecoördineerd en te worden versneld.

Meer informatie

Wil je meer weten over deze business cases? Neem dan contact op met Chris Karman via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Zeewering West-Kapelle

Met de use case Logistieke simulatie toolbox integreren we ons inzicht in het watersysteem met kennis over de logistiek. Deze economische component maakt het extra interessant

Mark van Koningsveld, TU Delft

Programmalijn Water en Logistiek