Nederland staat voor allerlei maatschappelijke vraagstukken die te maken hebben met onze leefomgeving. Hoe en waar kunnen we bouwen? Waar plaatsen we windmolens? Waar is ruimte voor welke vormen van landbouw? Waar geven we natuur en rivieren de vrije ruimte?

Visie: Zicht op Nederland

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dit voorjaar de visie Zicht op Nederland (ZoN) voor het datafundament opgeleverd. De visie vormt de basis voor het programma ZoN – Datafundament. Doel: Het creëren van een fundament van samenhangende data waarop we de beslissingen en uitvoeringsprocessen in de fysieke leefomgeving kunnen baseren.

Eén van de ontwikkelingen die in deze visie wordt genoemd is het beter benutten van satellietdata. De hoeveelheid, de kwaliteit en de beschikbaarheid van satellietdata ontwikkelt zich razendsnel. Welke waardevolle informatie geven satellietdata ons ten behoeve van deze keuzes? Welke concrete oplossingen of diensten bieden ze nu al of liggen er in het verschiet?

Daarover gaat de netwerkbijeenkomst ‘Zicht op Nederland, vanuit de ruimte’. Ben je geïnteresseerd? Reserveer dan al vast de middag van 20 september in je agenda, voor een bijeenkomst vol informatie, inspiratie of uitbreiding van je netwerk. Het definitieve programma volgt.

Praktische informatie

  • Wat: Netwerkbijeenkomst NSO en Ministerie van Binnenlandse Zaken
  • Wanneer: Woensdag 20 september van 14.00 tot 17.00 uur
  • Locatie: Netherlands Space Office, Centre Court gebouw, Prinses Beatrixlaan 2, Den Haag
  • Je kunt je hier alvast registreren
Project 3D platform

We visualiseren de Noordzee via een VR-bril met een koptelefoon. Zo kun je vanuit verschillende gezichtspunten, zowel onder water als boven water zien en horen wat er gebeurt als je een windmolenpark op zee bouwt of als er een boot komt overvaren. Alles wat je beleeft is gebaseerd op echte data, dus niet fictief. Dat is volgens mij uniek, ik heb hier in ieder geval nog geen andere voorbeelden van gezien.

Petra Jeurissen, RWS

Project 3D platform