Bezwijkproef(English below) In vrijwel alle kade- en damwandprojecten worden grote hoeveelheden data verzameld, die ook voor andere doeleinden gebruikt zouden kunnen worden. Denk aan het bepalen hoeveel extra belasting een kade nog aan zou kunnen, wanneer bijvoorbeeld overwogen wordt grotere kranen te gebruiken. Of het beter inschatten van de verwachte levensduur en dus het moment waarop onderhoudswerkzaamheden of vervanging moeten plaatsvinden. Hierbij speelt groutanker testdata en data over corrosie een grote rol. Op dit moment worden deze data niet standaard ontsloten, waardoor dit soort nieuwe toepassingen niet kunnen worden ontwikkeld.

In twee pilots van onder andere Port of Rotterdam, Royal HaskoningDHV, Deltares, Jetmix en TU Delft secties Ports and Waterways en Geo-Engineering wordt de relevante data bij elkaar gebracht en ontsloten. Op basis hiervan probeert men nieuwe nuttige inzichten over de kademuren te verkrijgen. Technische ondersteuning voor het uploaden naar en downloaden van de 4TU research data repository wordt geboden door TU Delfts Digital Competence Centre.

Lees meer over het project data van groutankertests en corrosie

Rapport en code

In samenwerking met Royal HaskoningDHV is een standaardformaat voor grout anker testen ontwikkeld. Een bètaversie is openbaar beschikbaar op Luca Flessati’s github. Daar vind je ook een eenvoudig Python-script om de basistest een interpretatie te geven volgens de huidige normen. Ook dit script is nog in bètaversie en je kunt alle bugs melden op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wat corrosie data betreft, is er een standaard op maat gemaakt voor de Port Of Rotterdam. Deze kan op dit moment nog niet worden gedeeld, maar als je vragen of ideeën hebt, kun je contact opnemen met Luca Flessati via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Foto: Bezwijkproef. Bron: Jetmix. 

--- ENGLISH VERSION (translated by Deepl) ---

In almost all quay and sheet piling projects, large amounts of data are collected, which could also be used for other purposes. Think about how much extra load a quay could still handle, when considering using larger cranes, for example. Or better estimating the expected lifespan and thus the time when maintenance work or replacement should take place. Here, data on corrosion and grout anchor tests plays a major role. At present, this data is not routinely made available, preventing the development of new applications of this kind.

In two pilots by Port of Rotterdam, Royal HaskoningDHV, Deltares, Jetmix and TU Delft sections Ports and Waterways and Geo-Engineering, among others, the relevant data are being brought together and made accessible. On this basis, new useful insights about the quay walls are being attempted. Technical support for uploading to and downloading from the 4TU research data repository is provided by TU Delft's Digital Competence Centre.

More information about this project

Rapport and code

In the future, it is expected that data on corrosion and grout anchors tests will be collected, delivered, and processed in a standardized manner. A standard format for grout anchor tests has been developed in collaboration with Royal HaskoningDHV for this purpose. A beta version is publicly available on Luca Flessati’s github. There you will also find a simple Python script to give the basic test an interpretation, according to the current standards. This script is still in beta version as well and you can report all the bugs to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

As far as corrosion data is concerned, a standard was specifically tailored for the data of Port of Rotterdam. For this reason, it can’t be shared at this point, but if you have any questions, curiosities or ideas, you can contact Luca Flessati at Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Photo: Failure test. Source: Jetmix.

Zeewering West-Kapelle

Met de use case Logistieke simulatie toolbox integreren we ons inzicht in het watersysteem met kennis over de logistiek. Deze economische component maakt het extra interessant

Mark van Koningsveld, TU Delft

Programmalijn Water en Logistiek