BezwijkproefVeel grondkerende constructies, zoals kademuren en damwanden, worden voorzien van groutankers in de grond om ervoor te zorgen dat de kademuur stabiel blijft. De groutankers zijn 20 tot 70 meter lang en worden om de 2 tot 5 meter aangebracht. Om de veiligheid en betrouwbaarheid van de ankers te garanderen worden deze constructieonderdelen direct na de aanleg onderworpen aan een uitgebreide kwaliteitscontrole: de zogenaamde controleproeven, geschiktheidsproeven en incidentele bezwijkproeven.

Onbenut potentieel 

In vrijwel alle kade- en damwandprojecten worden grote hoeveelheden data verzameld, die ook voor andere doeleinden gebruikt zouden kunnen worden. Denk aan het berekenen hoeveel extra belasting een kade nog aan zou kunnen, wanneer bijvoorbeeld overwogen wordt grotere kranen te gebruiken. Of het beter inschatten van de verwachte levensduur en dus het moment waarop onderhoudswerkzaamheden of vervanging moeten plaatsvinden. Op dit moment worden groutanker testdata niet standaard ontsloten voor andere toepassingen dan oplevering, waardoor dit soort nieuwe toepassingen niet kunnen worden ontwikkeld.

Doel van dit project

Het doel van de pilot 'Data van ankerproeven' is om de relevante data over groutankers bij elkaar te brengen en te ontsluiten en op basis hiervan nieuwe nuttige inzichten over de kademuren te verkrijgen. Dit doel is onder te verdelen in drie delen:

  1. Inventariseren welke data over groutankers beschikbaar zijn, wie de eigenaren zijn en in welk standaard format met bijbehorende metadata deze gedeeld kunnen worden. 
  2. In kaart brengen hoe deze gestandaardiseerde data onder één collectie gebracht kunnen worden die opgeslagen en vindbaar gemaakt wordt via de 4TU research data repository.
  3. Laten zien hoe de data vanuit de 4TU research data repository gemakkelijk gevonden kan worden en gebruikt om nieuwe inzichten mee te genereren met betrekking tot het beheren en gebruiken van kademuren.

Partners en samenwerking

Aan deze pilot werken mee: Port of Rotterdam, Royal HaskoningDHV, Deltares, Jetmix en TU Delft secties Ports and Waterways en Geo-Engineering. Technische ondersteuning voor het uploaden naar en downloaden van de 4TU research data repository wordt geboden door TU Delfts Digital Competence Centre.

Zodra de eerste pilot resultaten binnen zijn zullen deze aan een bredere community gepresenteerd worden via de programmalijn Grondkerende constructies van DigiShape. Het is nadrukkelijk de bedoeling om de community die werkt aan data, modellen en tools voor geodata bij dit initiatief te betrekken.

Foto: Bezwijkproef. Bron: Jetmix.

Dijkmonitoring

Met de DigiShape use case Dijkmonitoring willen we dijkmonitoring effectiever en efficiënter maken door gebruik te maken van de mogelijkheden van remote sensing en digitalisering.

Gerrit Burgers, Rijkswaterstaat

Programmalijn Digitale Dijkmonitoring