Droogte scan beeld STOWAOp donderdag 9 juli vond het DigiShape webinar Digitale Dijkmonitoring plaats. Centraal stond de vraag welke invulling we vanuit DigiShape willen geven aan het thema Flood Control / Digitale Dijkmonitoring en hoe dit andere initiatieven aanvult en verrijkt.

Gerrit Burgers van RWS trapte af met een introductie van de programmalijn Digitale Dijkmonitoring. Deze programmalijn richt zich op het slimmer gebruiken van monitoringgegevens, zodat we de waterkeringen op een effectievere en efficiëntere manier kunnen beheren en versterken. Nieuwe databronnen en technieken (zoals satellietgegevens en AI) geven nieuwe mogelijkheden die hard nodig zijn om een goede invulling te geven aan de monitoringbehoefte die het WBI en de Zorgplicht met zich meebrengen.

Scope

De scope van Digishape Dijkmonitoring is de hele informatieketen:

  • inwinning en verwerking;
  • opslag en uitwisseling;
  • analyse en modellering;
  • digital twin;
  • applicaties en visualisatie.

Toepassingen van Digitale Dijkmonitoring

Henk van Hemert van RWS en Bart Strijker van TU Delft vertelden hoe satellietinformatie gebruikt kan worden voor risicogericht inspecteren van keringen die gevoelig zijn voor droogte. Bas Kolen van HKV ging vervolgens in op het concept van continu inzicht, dat de informatie voor zorgplicht, versterken, en crisismanagement aan elkaar koppelt. Daarnaast vertelde hij hoe je waarnemingen in combinatie met fragility curves slim kan gebruiken om eerder vastgestelde faalkansen aan te passen.

Gesprek over digital twin

Na een korte pitch van Chris Bremmer van Deltares over voordelen en mogelijkheden van een digital twin, was het tijd voor discussie. Wouter Zomer van BZ Ingenieurs & Managers en Mark Postma van RWS gingen met de deelnemers in gesprek over hoe een digital twin past in de informatieketen en kan bijdragen aan Digishape.

Uitkomsten waren onder meer:

  • Een digital twin moet de werkelijkheid beter leren begrijpen, maar moet ook terugkoppeling geven op de input data. Zowel data als het model zullen nooit perfect zijn.
  • Een digital twin moet praktijkgericht worden gemaakt. De Hedwigepolder kan hierbij als voorbeeld dienen.

De uitkomsten van de discussie zullen worden gebruikt voor het ontwikkelen van een gezamenlijk projectvoorstel om te komen tot een Digital Twin voor dijken.

Kijk het webinar terug

Meer informatie

De slides uit het webinar kan je hier bekijken:

Multicloud

Binnen DigiShape creëren we massa en versnelling door digitale componenten van allerlei projecten en initiatieven te verbinden, zonder dat deze hun eigenheid en autonomie verliezen. Hiermee ontstaat er een win-win voor iedereen!

Chris Karman, kwartiermaker DigiShape

Over Digishape