Wim van UrkOp donderdag 14 december 2023 organiseerden we, in samenwerking met I&W-DGWB, bij MARIN in Wageningen een DigiShape dag met als onderwerp De Digitale Noordzee. Tijdens de bijeenkomst werd zichtbaar hoe de verschillende initiatieven op dit vlak in elkaar haken. Dat het hoog tijd werd om alle initiatieven eens samen te brengen in één bijeenkomst bleek wel uit de dynamiek en discussie onder de ruim veertig aanwezigen.

De discussie in drie groepen (gericht op ecologie, nautische veiligheid en gebruiksfuncties) leidden tot een eenduidige uitdaging waarvoor DigiShape graag de lead neemt. Er is een grote behoefte aan een virtuele experimenteeromgeving met een daarbij passend 'datalake' en 'models catalogue'. Deze moet gericht zijn op een aantal heldere scenario's voor de toekomst van de Noordzee, rekening houdend met beperkende factoren zoals ruimte, veiligheid en biodiversiteit.

Hieronder kun je pitches terugkijken en de sheets downloaden. 

Take-aways

 • In verschillende presentaties is benadrukt dat de data infrastructuur op de Noordzee een investerings impuls nodig heeft. Het Uitvoeringsprogramma Digitale Noordzee pakt dit integraal aan in opdracht van de samenwerkende Noordzee ministeries (IDON). Het Connectivity Fieldlab (CFNS) houdt zich met concrete toepassingen rond deze data infrastructuur bezig. In de presentatie van Wiebrand Bouwkamp werd de gelaagdheid van de uitdagingen rondom de Digitale Noordzee duidelijk. De complementaire rollen voor CFNS (hardware, fysieke infrastructuur en zachte infrastructuur) en DigiShape (data, applicaties en diensten) werden hierin ook helder geduid.
 • Tijdens de bijeenkomst constateerden we dat er met de DigiTwin Noordzee tot nu toe vooral is ingezet op het strategische niveau en dat er nog veel ontwikkeling mogelijk (en nodig) is op tactisch en operationeel niveau.
 • Als je die doorvertaling naar tactisch en operationeel niveau wilt maken, dan is er ontzettend veel (recente en real-time) data nodig, die nu beperkt en versnipperd beschikbaar is. Daar moeten we met elkaar slimmer mee omgaan.
 • MARIS heeft een interessante open source tool ontwikkeld, BEACON, die dit soort data snel beschikbaar kan maken. Deze tool wordt momenteel langzaam uitgerold; door aanwezigen is de wens uitgesproken om hier voor de Noordzee in DigiShape verband met de partners aan te werken.
 • In drie discussiegroepen is door de aanwezigen verder gesproken over de stip op de horizon en concrete acties die we vanuit DigiShape kunnen initieren om daar te komen. Die discussie werd gevoerd langs drie belangrijke thema's: Ecologie, Nautische Veiligheid en Gebruik. Daar ontstond spontaan een vierde bij, dat ging over de ontwikkeling van een concreet NWO-voorstel over het gebruik van Digital Twins voor de ontwikkeling en inpassing van MariParken (multifunctionele bedrijvigheid in windparken op zee).
 • Met name in de discussiegroep ecologie kwam duidelijk naar voren dat het verzamelen van data hoge prioriteit heeft. Daarbij komt ook weer het belang van de FAIR principes om de hoek kijken. FAIR staat voor vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar (zie ook het webinar over de FAIR data sessie van juni 2021).

Terugblik op het programma en sheets

 • Intro Chris Karman, DigiShape - pdfdownload sheets
 • Stand van zaken Uitvoeringsprogramma Noordzee – Hotze de Jong, RWS-OEC - pdfdownload sheets
 • Ecologische monitoring & data (MONS) – Pim van Avesaath, IHM - pdfdownload sheets
 • Nautische veiligheid & data (MOSWOZ) – Johan de Jong van MARIN verving Alma de Hoop van RWS-Z&D - pdfdownload sheets
 • Data infrastructuur – Wiebrand Bouwkamp, CFNS - pdfdownload sheets
 • Digital Twin of the Oceans – Felix Dols, Deltares - pdfdownload sheets
 • Perspectief Digital Twin Noordzee – Wim van Urk, I&W - DGWB - pdfdownload sheets
 • Discussies over Ecologie, Veiligheid, Gebruik en NWO-voorstel MariPark
 • TO2 DigiLab – Johan de Jong, MARIN - pdfdownload sheets
 • BEACON – Peter Thijsse, MARIS - pdfdownload sheets

Pitches terugkijken

Intro Chris Karman, programmamanager DigiShape

Stand van zaken Uitvoeringsprogramma Noordzee – Hotze de Jong, RWS-OEC

Ecologische monitoring & data (MONS) – Pim van Avezaath, IHM

Data infrastructuur – Wiebrand Bouwkamp, CFNS

Digital Twin of the Oceans – Felix Dols, Deltares

Perspectief Digital Twin Noordzee – Wim van Urk, I&W - DGWB

Volgende DigiShape dag: 26 maart 2024

Multicloud

Binnen DigiShape creëren we massa en versnelling door digitale componenten van allerlei projecten en initiatieven te verbinden, zonder dat deze hun eigenheid en autonomie verliezen. Hiermee ontstaat er een win-win voor iedereen!

Chris Karman, kwartiermaker DigiShape

Over Digishape