Gerry van MeijelHoe kunnen verschillende organisaties data met elkaar uitwisselen, zonder dat hiervoor nieuwe systemen moet worden gebouwd? Gerry van Meijel (Evides) gaf samen met Bart Jan van Dijk (Evides) en Annick van Arkel (Purple Polar Bears) op 10 juni een DigiShape presentatie over een praktische casus waarbij zij de FAIR-principes hebben toegepast. Gerry licht het project toe.

“FAIR staat voor vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar,” vertelt Gerry van Meijel. “Het is een veelbelovende methode die de Universiteit Leiden heeft ontwikkeld om het delen van data tussen organisaties makkelijker te maken. Het gaat daarbij in eerste instantie niet om de techniek, maar om de afspraken die je met elkaar maakt om ervoor te zorgen dat je elkaars data begrijpt, ook als je in verschillende systemen werkt. Het ministerie van I&W heeft een Europese subsidie in aanvraag om organisaties die met FAIR willen gaan werken financieel te ondersteunen."

fair440

FAIR dataprincipes om beter af te stemmen

"Het afgelopen jaar hebben we met Evides en andere organisaties in het Bestuursakkoord Water (BAW) samen gewerkt aan de use case Samenwerken in de Ondergrond (SIDO), waarin we onderzochten hoe we de FAIR dataprincipes zouden kunnen gebruiken om beter met elkaar af te stemmen over werkzaamheden in de ondergrond. Als wij bijvoorbeeld in dezelfde periode als een netbeheerder de grond in moeten om onderhoud te plegen, is het handig als we dat van elkaar weten zodat we de straat maar één keer hoeven open te leggen. In het project hebben we gekeken hoe we rechtstreeks onze data met elkaar konden uitwisselen, zonder dat daarvoor grote systeemaanpassingen moesten worden gedaan.

Het resultaat is veelbelovend. We hebben drie tools ontwikkeld waarmee het FAIR delen van data echt mogelijk wordt. Het eerste is een metadata woordenboek, waarmee we verschillen in terminologie en metadata ondervangen. Als de een het bijvoorbeeld heeft over 'projectinitiatie' en de ander over 'projectvoorbereiding', is het belangrijk dat het systeem weet dat het zelfde bedoeld wordt. Het tweede is een stukje techniek (API / Endpoint) dat je tussen de systemen zet om deze ‘vertaling’ te doen en als derde hebben we een security oplossing gemaakt om alles goed te beveiligen. Alles is open source beschikbaar (zie links onderin), rechtstreeks te gebruiken en verder door te ontwikkelen."

Input opgehaald voor andere use cases

sido afdruk 440"In de sessie op 10 juni hebben we onze praktische inzichten met de DigiShape community gedeeld, maar ook input opgehaald voor mogelijke andere use cases. De aanwezigen wisten onze praktijkcasus heel snel te vertalen naar andere mogelijke use cases, zoals bijvoorbeeld de stikstofproblematiek. De komende maanden worden deze verder uitgewerkt, waarna Rina Clemens van de DigiShape innovatielijn Multicloud ze bij de landelijke werkgroep BAW indient. Als de subsidieaanvraag FAIR datatransitie wordt toegekend, kunnen we dan meteen aan de slag!”

Alle open source producten rondom het SIDO project

Presentaties en meer info

FAIR data sessie terugkijken (22 minuten)

 

Multicloud

Binnen DigiShape creëren we massa en versnelling door digitale componenten van allerlei projecten en initiatieven te verbinden, zonder dat deze hun eigenheid en autonomie verliezen. Hiermee ontstaat er een win-win voor iedereen!

Chris Karman, kwartiermaker DigiShape

Over Digishape