Cybersecurity

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief uit van het programma Versterken Cyberweerbaarheid in de watersector. De onderwerpen:

  • Bestuurlijke Cybertafel – ISIDOOR voor bestuurders
  • ONE Conference 2023
  • TIBER Water ontwikkeld en beschikbaar voor gebruik
  • Digital twins en cyberranges ondersteunen de watersector in de strijd tegen cyberaanvallen?
  • DGLM-programma (Directeur-generaal Luchtvaart en Maritiem)
  • Serious game ketenrisico’s beschikbaar voor de watersector
  • Start samenwerking drinkwaterbedrijven op monitoring en detectie
  • Update Red Team Blue Team
  • NIS2 komt eraan

pdfDownload de nieuwsbrief #2-2023 in pdf

DigiShape is partner aangesloten van dit programma van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, om kennis en knowhow rondom cyberweerbaarheid te ontwikkelen en verder te verspreiden.

Sluis

Door nieuwe technologische ontwikkelingen is het zeker dat we op een andere manier gaan varen. Maar hoe dat er precies uitziet, en welke gevolgen dat heeft voor onze infrastructuur, daar is nog geen eenduidig beeld over. Om hier een gezamenlijke aanpak voor te ontwikkelen, moeten we heel nauw samenwerken als watersector. Dat doen we binnen DigiShape.

Tom van der Schelde (RWS), programmalijn trekker Water en Logistiek

Programmalijn Water en Logistiek