Cybersecurity

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief uit van het programma Versterken Cyberweerbaarheid in de watersector. De onderwerpen:

  • Bestuurlijke Cybertafel – ISIDOOR voor bestuurders
  • ONE Conference 2023
  • TIBER Water ontwikkeld en beschikbaar voor gebruik
  • Digital twins en cyberranges ondersteunen de watersector in de strijd tegen cyberaanvallen?
  • DGLM-programma (Directeur-generaal Luchtvaart en Maritiem)
  • Serious game ketenrisico’s beschikbaar voor de watersector
  • Start samenwerking drinkwaterbedrijven op monitoring en detectie
  • Update Red Team Blue Team
  • NIS2 komt eraan

pdfDownload de nieuwsbrief #2-2023 in pdf

DigiShape is partner aangesloten van dit programma van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, om kennis en knowhow rondom cyberweerbaarheid te ontwikkelen en verder te verspreiden.

Zeewering West-Kapelle

Met de use case Logistieke simulatie toolbox integreren we ons inzicht in het watersysteem met kennis over de logistiek. Deze economische component maakt het extra interessant

Mark van Koningsveld, TU Delft

Programmalijn Water en Logistiek