digitwin human activities wthpartWaar staat de DigiTwin Noordzee nu? En vooral: wat heb je hier als stakeholder precies aan en wat zou je er nog meer voor functionaliteiten en data in willen zien? Deze vragen stonden centraal in het interactieve DigiShape webinar, dat op 14 mei plaatsvond.

"In de DigiTwin ontsluiten we alle beschikbare modellen en kaarten van de Noordzee op één plek" vertelde Joan Staeb. "Je kunt hier op verschillende manieren naar kijken: via de webbrowser, een simulatietool en een VR-bril. Het komende jaar willen we deze modellen stap voor stap realistischer maken en daarvoor hebben we heel veel input van eindgebruikers nodig. We hebben vandaag daarin een eerste stap gezet bij de interactieve breakout sessies over het Simulatieplatform (MSP-tool), de Windenergie module en de Scheepvaart veiligheid module."

De slides van dit webinar vind je hier.

 

Meeting

Als consultancy bedrijf moet je vaak door allerlei hoepels van inkoop en regelgeving heen springen om in projecten te mogen uitvoeren. Bij DigiShape werkt dat anders: je bent met gelijkgestemden van zowel overheden als commerciële partijen in gesprek en inventariseert samen welke mogelijke oplossingen er zijn voor de problemen die er spelen. Dat geeft veel positieve energie.

Bart van Mierlo, PeriPlus

Organisatie en partners