digitwin human activities wthpartWaar staat de DigiTwin Noordzee nu? En vooral: wat heb je hier als stakeholder precies aan en wat zou je er nog meer voor functionaliteiten en data in willen zien? Deze vragen stonden centraal in het interactieve DigiShape webinar, dat op 14 mei plaatsvond.

"In de DigiTwin ontsluiten we alle beschikbare modellen en kaarten van de Noordzee op één plek" vertelde Joan Staeb. "Je kunt hier op verschillende manieren naar kijken: via de webbrowser, een simulatietool en een VR-bril. Het komende jaar willen we deze modellen stap voor stap realistischer maken en daarvoor hebben we heel veel input van eindgebruikers nodig. We hebben vandaag daarin een eerste stap gezet bij de interactieve breakout sessies over het Simulatieplatform (MSP-tool), de Windenergie module en de Scheepvaart veiligheid module."

De slides van dit webinar vind je hier.

 

2019 mei 23 hr reservefoto nkwk nieuwsbericht 736x190 acf cropped

Met de use case Droogte willen we de informatievoorziening over droogte verbeteren. Door data met elkaar te combineren, maar ook door nieuwe methoden van sensoring en data science toe te passen, willen we iedere belanghebbende op elk moment kunnen voorzien van het juiste handelingsperspectief.

Dimmie Hendriks, Deltares

Programmalijn Droogte