MulticloudDe meeste mensen beginnen glazig te kijken als je over dataopslag en uitwisseling in de multicloud begint. Maar Rina Clemens loopt er als teamleider Data-analyse en management bij Witteveen+Bos helemaal warm voor.

‘Pas als de data netjes is, kun je meters gaan maken,’ is haar nuchtere commentaar. En iedereen weet stiekem dat ze gelijk heeft. Sinds januari trekt ze de DigiShape programmalijn data opslag en uitwisseling, die ze zelf Multicloud noemt.

Wat is Multicloud?

‘Bij DigiShape staat het delen van data en software centraal, zeggen we, juist over de grenzen van onze organisaties heen. Maar als je kijkt hoe we die data en software met elkaar moeten delen, dan zit er een flink gat tussen wens en werkelijkheid. Hoe ga je goed met elkaar samenwerken als je weet dat iedere organisatie een eigen cloud heeft en hoe maak je daar goede afspraken over? In mijn werk bij Witteveen+Bos noem ik deze uitdaging de Multicloud en ook bij DigiShape blijkt dit probleem bij veel partners te leven. Ik vind dit een mooie puzzel om op te pakken.’

Hoe is de ‘cloudsituatie’ binnen DigiShape?

‘Het werk binnen DigiShape is ontzettend creatief. Er zitten verschillende partners in het platform, die ieder met hun eigen programmeurs, met hun eigen werkfilosofie en hun eigen software aan een projectoplossing werken. Zo kun je echt snel iets bouwen. Tegelijkertijd zijn veel van die creatieve geesten niet zo bezig met het standaardiseren van hun werk, waardoor het ook met anderen gedeeld kan worden. Desondanks moet het gebeuren, anders heeft niemand er iets aan. Daarom zeg ik vanuit de programmalijn die ik trek: als we het standaardisatiewerk toch moeten doen, laten we het dan samen doen. Zo hebben we uiteindelijk minder werk en als de data op orde is, kunnen we meters gaan maken.’

Denken meer mensen er zo over?

‘Jazeker, er is veel animo voor. Toen ik mijn idee over de Multicloud begin dit jaar aan een klein groepje pitchte, haakten al meteen wat mensen aan. Vervolgens heb ik bij de partnerdag op 23 januari een interactieve workshop gegeven, waarbij het balletje echt ging rollen. In het begin kijken mensen je altijd glazig aan als je over Multicloud begint, maar als het begrip is uitgelegd, weet bijna iedereen wel een concrete case te noemen die binnen de eigen organisatie speelt. Dat vind ik het mooie aan DigiShape: je kunt er je eigen ideeën toetsen. Slaan anderen erop aan, dan weet je dat er draagvlak is om het samen op te pakken.’

Hoe ga je met de programmalijn Multicloud aan de slag?

‘Samen met de community begin ik met het uitwerken van een aantal concrete casussen waarin ervaring kan worden opgedaan. Hieruit volgen dan de geleerde lessen die bij voorkeur worden gebruikt voor een cloudstrategie over hoe samen te werken, waarbij ik ook een aantal informatiebeveiligingsspecialisten wil bevragen. Ik hoor regelmatig als reactie op het werken in de cloud dat deze onveilig zou zijn, waarvan niet duidelijk is of dit ook klopt. Die zaken wil ik gaan uitzoeken. Een andere grote uitdaging is om de strategie toegankelijk en met mooie voorbeelden op te schrijven. Als we de cloud met elkaar samen willen oppakken, blijft het niet alleen bij de techniek. We moeten ook de bestuurders en beleidsmakers in ons verhaal zien mee te krijgen.’

Wat vind je bijzonder en leuk aan DigiShape?

‘Ik volg DigiShape al sinds het begin, omdat de ambities en filosofie erg aansluiten bij mijn persoonlijke kijk op digitalisering en aansluit bij de visie op digitalisering van Witteveen+Bos. Vanuit ons werk houden wij ons bezig met alle onderdelen van water en deltatechnologie. Sommige vraagstukken zijn zo complex dat je ze niet alleen moet willen oppakken. Door open source te ontwikkelen, met in de basis goede afspraken die recht doen aan ieders kennis en kunde, kunnen we veel sneller onze kennis ontwikkelen en innovaties versnellen. Dat is toch uiteindelijk het doel dat we met zijn allen voor ogen hebben.

De mix van mensen die naar de DigiShape dagen komen is ook een interessante. Er komen nu veel partijen bij, waaronder ook organisaties die je niet vaak ziet in de watersector. Dat maakt dat de DigiShape dagen afwisselend zijn en je nooit hetzelfde verhaal hoort. Tegelijkertijd moeten we tijdens de sessies wel blijven opletten in welke rol we elkaar spreken. Spreek je nu uit persoonlijke titel, vanuit je organisatie, als opdrachtgever, als opdrachtnemer…? Tot nu toe gaat dat altijd goed, maar het is een aandachtspunt dat we niet uit het oog moeten verliezen.’

Project 3D platform

We visualiseren de Noordzee via een VR-bril met een koptelefoon. Zo kun je vanuit verschillende gezichtspunten, zowel onder water als boven water zien en horen wat er gebeurt als je een windmolenpark op zee bouwt of als er een boot komt overvaren. Alles wat je beleeft is gebaseerd op echte data, dus niet fictief. Dat is volgens mij uniek, ik heb hier in ieder geval nog geen andere voorbeelden van gezien.

Petra Jeurissen, RWS

Project 3D platform