Opensource

Mooi nieuws om 2022 mee te beginnen: Arcadis Nederland wordt partner van DigiShape! Per 1 januari 2022 hebben zij zich aangesloten bij de groeiende groep van overheids-, kennis- en marktpartijen die samen de digitalisering in de watersector willen versnellen.

‘Digital is voor Arcadis een van de speerpunten in de wereldwijde strategie,’ licht Commercieel Directeur Water en Sectorleider Waterschappen Sabrina Helmyr toe. ‘Die ontwikkeling kunnen we als opdrachtgevers en opdrachtnemers op ons eigen eilandje blijven doen, maar daarmee komen we er niet. We zullen in gezamenlijkheid moeten optrekken en DigiShape is daar een waardevol platform voor.’

Een belangrijk thema waar Arcadis zich bij DigiShape voor wil gaan inzetten is de gezamenlijke aanvliegroute digitaliseringstrajecten. ‘Wat je nu veel ziet is dat de verschillende fases van de digitalisering transformatie worden uitgevoerd door verschillende partijen, waardoor je maar moeizaam kunt voortbouwen en voortborduren op wat er eerder is bedacht,’ vertelt Sabrina. ‘Als wij als watersector echt momentum willen creëren, zullen we hier andere oplossingen voor moeten bedenken. DigiShape is met alle partners die aan tafel zitten een krachtig middel om deze verandering in gang te zetten.’

Meer informatie

Partners van DigiShape

Meeting

Als consultancy bedrijf moet je vaak door allerlei hoepels van inkoop en regelgeving heen springen om in projecten te mogen uitvoeren. Bij DigiShape werkt dat anders: je bent met gelijkgestemden van zowel overheden als commerciële partijen in gesprek en inventariseert samen welke mogelijke oplossingen er zijn voor de problemen die er spelen. Dat geeft veel positieve energie.

Bart van Mierlo, PeriPlus

Organisatie en partners