Serious gameOp het onderwerp ‘Cybersecurity’ werkt DigiShape onder meer samen met het programma Versterken cyberweerbaarheid in de watersector van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op deze pagina vind je verschillende tools om cyberweerbaarheid op operationeel- en bestuursniveau te versterken.

Serious game Cybercrisis

Het programma 'Versterken cyberweerbaarheid in de watersector' van het ministerie van I&W stelt een serious game beschikbaar om te oefenen met drie scenario's: ransomware, citrix-incident en insider threat. De Digishape community mag deze game, op aanvraag, kostenloos inzetten om de kennisopbouw op het vlak van cybersecurity, crisisscenario's en crisismanagement te bevorderen. Meer informatie over de serious game

Handreiking cybersecurity voor bestuurders

Een goede cybersecurity-aanpak is een business-vraagstuk en raakt alle elementen in uw organisatie: in de hoogte (organisatiestructuur) en in de breedte (dienstverlening). Het is daarom bij uitstek een strategische uitdaging voor de boardroom. Uw IT-afdeling speelt uiteraard ook een belangrijke rol, maar u bent degene die op strategisch niveau de kaders bepaalt voor het formuleren, implementeren, bewaken en handhaven van het cybersecuritybeleid in uw organisatie. Dat is overigens geen eenmalige exercitie, maar een continu proces. Met behulp van deze handreiking krijgt u inzicht in hoe u cybersecurity kunt beleggen binnen uw organisatie.

Handreiking Cybersecurity voor de bestuurder | Handreiking | Cyber Security Raad

De Cybersecurity Health Check

De Cybersecurity Health Check is een instrument ontwikkeld voor middelgrote bedrijven om met cybersecurity aan de slag te gaan. Tevens kan het instrument gebruikt worden door accountants om het gesprek op dit onderwerp aan te gaan. Het doel van de health check is om cyberkennis en ervaringen met een breder publiek te delen. De checklist biedt concrete handvatten aan organisaties om inzicht te krijgen in hun staat van cyberbeveiliging. En dat is essentieel. In de huidige digitale wereld is het immers niet de vraag of een organisatie te maken krijgt met een cyberincident, maar wanneer.

Cybersecurity Health Check | Handreiking | Cyber Security Raad

et programma ‘Versterken cyberweerbaarheid in de watersector’ van het ministerie van I&W stelt een serious game beschikbaar om te oefenen met drie scenario's: ransomware, citrix-incident en insider threat. De DigiShape community mag deze game, op aanvraag, kostenloos inzetten om de kennisopbouw op het vlak van cybersecurity, crisisscenario's en crisismanagement te bevorderen.

Handreiking 'Ieder bedrijf heeft digitale zorgplichten'

Succesvolle cyberaanvallen, hacks en digitale lekken zijn regelmatig in het nieuws. De Cyber Security Raad (CSR) constateert dat het Nederlandse bedrijfsleven nog te weinig doet aan digitale veiligheid, terwijl het wél verplicht is.

Handreiking 'Ieder bedrijf heeft digitale zorgplichten', een handreiking voor bedrijven op het gebied van cybersecurity | Handreiking | Cyber Security Raad

Webinar Cybersecurity (ECP)

Digitale veiligheid in de publieke sector: de bestuurder ‘in control’ - ECP | Platform voor de InformatieSamenleving

Digital Trust Center

Doe de Security Check Procesautomatisering | Digital Trust Center (Min. van EZK)

Afspraken maken met IT-leverancier (digitaltrustcenter.nl)

Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid | Digital Trust Center (Min. van EZK)

Onderzoek ICS TNO: Succesfactoren voor digitaal veilige Operationele Technologie

ICS-systemen worden steeds vaker het doelwit van cyberaanvallen. Welke stappen kan je als organisatie nemen om deze systemen beter te beveiligen? Aan de hand van vijf thema’s heeft TNO verdiepende interviews gehouden met twaalf vitale en niet-vitale organisaties. Deze interviews hebben geleid tot het verzamelen succesfactoren en basisaspecten voor organisaties om aan de slag te gaan met hun eigen ICS-beveiliging. Hierbij willen TNO en het NCSC de handreikingen graag delen in het rapport Succesfactoren voor digitaal veilige OT.

Cyberkompas

Een kompas dat u zicht geeft op digitale ontwikkelingen in de komende twee jaar die van invloed kunnen zijn op uw cyberveiligheid. Met dit inzicht biedt de Cybersecurity Alliantie (CSA) u perspectief waardoor het ontwikkelen van een daadkrachtig en effectief beleid voor uw cyberweerbaarheid afgestemd kan worden op de toekomst voor uw onderneming.

Cyberkompas - Cybersecurity Alliantie

Praatplaat ‘Bespreek digitale veiligheid met jouw IT-dienstverlener'

Praatplaat om de onbewust onbekwame ondernemer op weg te helpen het gesprek aan te gaan met de IT-leverancier.

Praatplaat - Cybersecurity Alliantie

Zeewering West-Kapelle

Met de use case Logistieke simulatie toolbox integreren we ons inzicht in het watersysteem met kennis over de logistiek. Deze economische component maakt het extra interessant

Mark van Koningsveld, TU Delft

Programmalijn Water en Logistiek